Böbrek Taş Hastalığı

Böbrek Taş Hastalığı Ameliyatı Deneyimlerim

Son 20 yıl içerisinde 2000’in üzerinde kapalı böbrek taşı ameliyatı gerçekleştirdim ve deneyimlerim sonucunda bu cerrahi girişimleri %99’un üzerinde başarı oranı ile gerçekleştirmekteyim. Bu yüksek başarı oranında ameliyatlarımı en güncel tekniklerle, dünya üzerindeki en kaliteli ve en modern cihazları kullanarak gerçekleştirmeminde payı çok büyüktür. Taş ameliyatları konusunda uluslararası dergilerde yayınlanmış 80’in üzerinde bilimsel makalem mevcuttur. Taş hastalığı hakkında 100’ün üzerinde kongre ve sempozyumda davetli konuşmacı olarak tecrübelerimi aktardım ve aktarmaya devam ediyorum. Özel ilgi alanım olan böbrek taş hastalığı konusunda yardım ve bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Böbreklerin Görevi Nedir?

Böbrekler kanda bulunan zararlı atıkları süzen ve bu atıkların suyla birlikte idrar biçiminde dışarı atılmasını sağlayan organlardır.Böbreklerin idrar oluşturmak dışında başka önemli görevleri de vardır. Böbrekler, kemik iliğindeki kan hücrelerini olgunlaştıran eritropoetin adlı bir hormonun yapımından sorumludur. Bu sayede vücudu kansızlığa karşı korurlar.Buna ek olarak, D vitamininin sentez edilmesine katkıda bulunarak kalsiyum ve fosfor dengesini düzenlerler. Bu da kemiklerimizin dirençli olmasını sağlar.

Böbrek Taşları Nasıl Oluşur?

İdrar içerisinde bulunan birtakım minerallerin, bazı metabolik bozukluklar ya da sıvı alım azlığına bağlı idrar içerisindeki yoğunlukları artınca önce kristal oluşumu, ardından bu kristallerin kümelenip birleşmesiyle taş oluşumu meydana gelmektedir.

Kaç Çeşit Böbrek Taşı Vardır?

Taşlar yapısını oluşturan kristallerin cinsine göre 5 ana kategoriye ayrılmaktadır: Kalsiyum Oksalat Taşları (en sık), Kalsiyum Fosfat Taşları, Enfeksiyon (Strüvit) Taşları, Ürik Asit Taşları ve Sistin Taşları. Taşın yapısının bilinmesi, tedavi sonrası tekrar taş oluşumunun önlenmesi ve buna yönelik önlemler alınması açısından önemlidir.

Böbrek Taşı Neden Oluşur?

Taş hastalığının neden oluştuğu günümüzde tam olarak aydınlatılamamış olsa da birtakım genetik nedenler, doğuştan gelen hastalıklar, beslenme ve sıvı alma alışkanlığı, yaşanılan coğrafya, iklim, ırk, meslek gibi birçok faktörün rol oynadığı kabul edilmektedir. Özellikle yeterli miktarda sıvı tüketilmemesi, tuz ve rafine şeker tüketiminin yüksek olması, fazla hayvansal protein alınması, sıcak ortamlarda yaşamak ve çalışmak, sedanter yaşam tarzı, idrar yolu enfeksiyonları, bazı metabolik ve genetik hastalıklar ile böbreğin yapısal bozuklukları sorumlu tutulmaktadır.

Böbrek Taş Hastalığı Belirtileri Nelerdir?

Böbrek taş hastalığı kimi zaman hiçbir belirti vermeden tesadüfen saptanabildiği gibi zaman zaman idrar yoluna düşerek çok şiddetli ağrılara neden olabilmektedir. Ağrının vasfı genellikle kolik tarzında olup, dalgalar halinde gelmekte ve kıvrandırıcı tarzda olmaktadır. Ağrının hissedildiği alan yan (böğür) bölgesi olup, kasık bölgesine doğru yayılmaktadır. Ağrı dışında görülen en önemli belirtiler ise bulantı, kusma, idrar yaparken yanma, idrardan kan gelmesi ve idrar yapma problemleridir.

Böbrek Taş Hastalığı Tanısı Nasıl Konulur?

Böbrek taş hastalığı tanısı için detaylı bir anamnez ve muayenenin yanı sıra birtakım laboratuar ve görüntüleme yöntemlerinden faydalanılmaktadır. Ultrasonografi, direk grafi ve düşük dozla çekilen ilaçsız tomografi taş tanısında kullanılan en önemli radyolojik görüntüleme yöntemleridir. Taşa yönelik bir müdahele planlandığında ilaçlı (kontrastlı) incelemeler veya gerektiğinde sintigrafik incelemeler planlanabilmektedir. Taş hastalığının nedenlerinin araştırılması amacıyla kan ve idrarda bir takım metabolik incelemelerin yapılması ve taşın analiz edilmesi ilerde hastalığın tekrar etmemesi açısından önem arzetmektedir.

Böbrek Taşlarının TedavisiBöbrek taş hastalığı tedavisi; taşın yerleşim yeri, boyutu, tipi ve hastaya ait birtakım faktörler göz önüne alınarak planlanmaktadır.

bu amaçla kullanılan tedavi yöntemleridir. Yine taş hastalığının tekrar etmemesi için hastalara birtakım yaşam tarzı değişiklikleri, diyet tedavisi ve metabolik araştırma sonuçlarına göre ilaç tedavisi önerilebilmektedir.

Lazerle Böbrek Taşı Kırma

Lazerle taş kırma, esnek yapıda (fleksibl) ince bir endoskop vasıtasıyla, vücuda herhangi bir kesi ya da delik açmadan, idrar kanalından böbreğe kadar girilip, buradaki taşların lazer yardımıyla kırılması ya da alınması işlemidir.Lazerle böbrek taşı kırma işlemi için özel üretilmiş endoskoplar (fleksibl üreterorenoskop) kullanılmaktadır. Yaklaşık 3 mm kalınlığında ve 60 – 70 cm uzuluğundaki bu aletlerin ucu cerrah tarafından cihazın arkasından kumanda edilebilmektedir. Bu sayede böbreğin her bir odacığına girilebilmekte ve buradaki taşlara ulaşılarak lazer yardımıyla kırılabilmektedir.

Bebeklerde ve Çocuklarda Böbrek Taşı

Bebeklerde ve çocuklarda taş hastalığı erişkinlere göre daha nadir görülüyor olsa da son yıllarda görülme sıklığı beslenme alışkanlığındaki değişikliklere bağlı artmaktadır. Ayrıca bu çocuklarda taş hastalığının altında yatan sıklıkla bir metabolik ya da anatomik bozukluk olmasından ötürü tekrarlamaya son derece eğilimlidir.Çocuk böbreğinin ve idrar kanallarının küçük olmasından ötürü bu yaş grubunun tedavisinde minyatür özel cihazlar kullanılmalı ve cerrah bu konuda yeterli deneyime sahip olmalıdır. Çocuklarda böbrek taşı ameliyatı konusunda dünyadaki en geniş serilerden birine sahibim ve başarı oranlarım genel literatürün oldukça üzerindedir. Bu konuda 80’in üzerinde uluslararası makalem yayınlanmıştır.Çalıştığım kurumlarda yurtiçi ve yurtdışından gelen birçok meslektaşımıza bu cerrahiler konusunda eğitim verdik. Onlarca sempozyum ve konferans düzenledik. Dünyada okul öncesi çocuklarda lazerle kapalı böbrek taşı ameliyatı serisini ilk defa biz yayınladık (J Ped Surg 2011). O dönemde bu cerrahilerin uygulandığı en küçük çocukları literatürde ilk biz bildirdik. Tüm bu deneyim ve birikimlerimizle bebek ve çocuklarda taş ameliyatlarını oldukça yoğun olarak etkili ve güvenli bir şekilde uygulamaya devam etmekteyim.

NOT : Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Böbrek taş hastalığı nedir? Tedavisi nasıl yapılır? Böbrek taşı hastaları nasıl beslenmelidir?

Bu videolarımda sizlere; ’’Böbrek taş hastalığı nedir? Tedavisi nasıl yapılır? Böbrek taşı hastaları nasıl beslenmelidir?
’’ hakkında bilgiler verdim.

Lazerle Böbrek Taşı Ameliyatı Videosu

DOKTORA ULAŞIN

Böbrek taş hastalığı ağrısı
Böbrek taş hastalığı pwl swl urs
Böbrek taş hastalığı ağrısı
M. KARAGÖZ
Ç. BAHADIR
M. Patir
S. KEÇELİ

HABERLER

TEDAVİ EDİLEN DİĞER HASTALIKLAR