Adrenal Tümörler

böbrek üstü bezi kanseri adrenal tümör

Böbrek üstü bezi kanseri çoğu zaman rastlantısal olarak saptanan kitlelerdir. Bu kitleler genellikle cerrahi tedavi gerektirmeyen, fazla hormon üretimine neden olmayan ve iyi huylu kitlelerdir. Ancak bu kitleler hormon salınımı açısından fonksiyonel olduğunda salınan hormona bağlı olarak çarpıntı, kıllanma artışı, yüksek tansiyon, terleme, kilo alımı, baş ağrısı, yüzde ve karında yağlanma artışı, cinsel işlev bozuklukları, sinirlilik ve sivilcelenme gibi sorunlara yol açar.

Adrenal ne demek?

Böbrek üstü bezleri (adrenal veya sürrenal bez), hayati önem taşıyan bazı hormonların salınımından sorumlu böbreklerin hemen üzerinde yer alan iki adet bez yapısında organdır.

Böbrek üstü bezi ne işe yarar?

Böbrek üstü bezleri vücudumuz için hayati önem taşıyan bazı hormonların (adrenalin, noradrenalin, kortizol, aldosteron, androjen) salınımından sorumlu böbreklerin üzerinde yerleşmiş bez yapısında iki adet organdır. Salgılamış olduğu hormonlar vücudumuzun su, tuz, mineral dengesini sağlar, tansiyonu dengeler, stres durumuna karşı koymayı sağlar ve seks karakterlerinin gelişimine katkı sağlar.

Böbrek üstü bezi kanseri ya da adrenal tümör veya sürrenal tümör

Böbrek üstü bezi kanseri nedir?

Vücudun her organında olduğu gibi böbrek üstü bezinde de tümör gelişebilmektedir. Bu tümörler sıklıkla iyi huylu ve hormon salınımı yapmayan kitleler olsa da (sürrenal adenom), bazen hormon salınımına yola açan tümörler (feokromositoma, cushing sendromu gibi) ve kötü huylu tümörler de (adrenal korteks kanseri, nöroblastoma gibi) izlenebilmektedir.

Böbrek üstü bezi kanseri veya adrenal kanser, böbrek üstü bezinin sıklıkla korteks kısmından köken alır ve adrenokortikal kanser olarak da adlandırılır. Nadir görülen ama agresif seyirli bir kanser türüdür. ABD kaynaklı verilerde 5 yıllık sağkalım oranı %50 civarında bildirilmektedir. Görülme sıklığı yaklaşık 1 milyonda 1-2 civarındadır. Bu kanserler hormon üretimi yapıyor (fonksiyonel) veya yapmıyor (non-fonksiyonel) olabilir.

böbrek üstü bezi kanseri tedavisi

Böbrek üstü bezi kanseri belirtileri nelerdir?

Böbrek üstü bezi tümörleri yani sürrenal adenomlar, hormonal olarak aktif yani fonksiyonel olabilir. Ya da hormon salınımı olmayan nonfonksiyonel kitleler şeklinde gelişebilir.

Eğer hormon salınımı olmayan bir tümörse çok büyüyüp bası belirti bulguları oluşturana kadar hiçbir belirti veya bulguya yol açmayabilir. Bu bası ve büyüme belirtileri sıklıkla karın ağrısı, karında ele gelen şişlik, barsak alışkanlıklarında değişiklik, iştahsızlık, nefes darlığı ve sarılık şeklinde olabilmektedir.

Eğer tümör kötü huylu yani kanser ise ayrıca vücut içerisine yayılım (metastaz) yaparak şikayetlere yol açabilmektedir. Bu şikayetler metastaz olan organa göre değişmektedir (öksürük, kemik ağrısı, sarılık, bilinç bulanıklığı vs).

Hormon olarak fonksiyonel yani hormon salınımına yol açan bir kitle ise salınan hormona bağlı olarak çarpıntı, kilo alımı, yüksek tansiyon, yüzde ve karında yağlanma artışı, terleme, baş ağrısı, sinirlilik, kıllanma artışı, cinsel işlev bozuklukları ve sivilcelenme gibi sorunlara yol açmaktadır.

Böbrek üstü bezi kanseri ya da adrenal tümör ameliyatı

Böbrek Üstü Bezi Kanseri Tedavi Fiyatı Ankara

Böbrek üstü bezi tümörlerinin tedavi fiyatı uygulanan tedavi yöntemine göre değişmektedir. Bunun dışında kullanılan ilaçlara, malzeme ve cihazlara, işlemin yapıldığı hastaneye ve işlemi yapan ekibin tecrübesine göre fiyatlar değişkenlik göstermektedir. Böbrek üstü bezi tümörü tedavisi ve ameliyatını son teknolojiyi ve en kaliteli malzemeleri kullanarak, tecrübeli ekibimizle A sınıf hastanelerde gerçekleştirmekteyiz. Böbrek Üstü Bezi Kanseri ameliyat ücretleri konusunda bizi arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

böbrek üstü bezi kanseri tanısı

Böbrek üstü bezi tümörleri nasıl teşhis edilir?

Bu kitleler sıklıkla rastlantısal olarak saptanmakta, bazen ise klinik bulgular nedeniyle yapılan radyolojik incelemeler sırasında tespit edilmektedir. Bu kitlelerin medikal veya cerrahi tedavi gerektirip gerektirmediğine tümörün boyutu, büyüme hızı, karakteri ve hormon üretimi olup olmamasına göre karar verilmektedir. Bu nedenle rutin klinik yaklaşım, hormon testleri ile kitle ilişkili fazla homon salgısı olup olmadığını ortaya koymak ve radyolojik tetkikler (BT ve MRI gibi) ile iyi huylu/kötü huylu ayrımını yapabilmektir.

Böbrek üstü bezlerinin (adrenal veya sürrenal bez) tedavisi hakkında güncel paylaşımlar yaptığım instagram hesabımı beğenip takip etmeyi unutmayın.

böbrek üstü bezi kanseri ya da adrenal tümör tedavisi

Böbrek üstü bezinde kitle tedavisi nasıl yapılır?

Kuşkulu kitlelerde tedavi, aşırı hormon yapımı ile bağlantılı bulgular saptandığında, yıllık izlemde 10 mm’den fazla büyüyor veya kitlenin boyutu 4 cm’den büyük ise önerilmektedir. Tümör işlevselse yani hormon üretiyorsa öncelikle Endokrinoloji Uzmanıyla koordineli olarak ilaç tedavisi uygulanmalı, her şey kontrol altına alındığında ameliyat planlanmalıdır.

Genellikle 4cm’den küçük, aşırı hormon salınımına neden olmayan ve iyi huylu görünümde olan kitleler (adrenal tümörler) cerrahi önerilmeden takip edilir. 1 yıl veya 6 ay arayla yapılan takiplerde genellikle şüpheli hormon fazlalığının ve kitle boyutunun tetkik edilmesi yeterlidir.

Ameliyat kararı alınmışsa operasyon robotik, laparoskopik veya açık yöntemlerle yapılabilir. Laparoskopik ve robotik cerrahi deneyimli ellerde altın standarttır ve pek çok avantaj sağlamaktadır. Kozmetik açıdan büyük bir kesi izinden kurtarmakta, hızlı ve konforlu bir iyileşme süreci sağlamaktadır.

Böbrek üstü bezi kanseri evreleri

Adrenal tümörler neden oluşur?

Adrenal bez tümörlerine yol açan sebep çoğu hastada bilinmemektedir. Ancak bazı genetik bozukluklara sahip kişilerde adrenal bez tümörlerinin daha sık izlendiği bilinmektedir. Adrenal tümör gelişimi açısından risk artışı oluşturan genetik bozukluklar şu şekildedir: Multiple endokrin neoplazi tip 2, Li-Fraumeni sendromu, Von Hippel-Lindau sendromu, Nörofibromatozis tip 1, Carney kompleksi ve suksinat dehidrojenaz mutasyonları.

Böbrek üstü bezlerinin (adrenal veya sürrenal bez) tedavisi hakkında güncel paylaşımlar yaptığım facebook sayfamı beğenip takip etmeyi unutmayın.

Böbrek üstü bezi kanseri neden olur?

Böbrek üstü bezi kanseri evreleri nelerdir?

Evre 1: Tümör 5 cm’den küçüktür.  Vücudun herhangi bir yerine yayılım yoktur.

Evre 2: Tümör 5 cm’den büyüktür.  Vücudun herhangi bir yerine yayılım yoktur.

Evre 3: Tümör bölgesel lenf bezlerine yayılmıştır veya adrenal bez dışına çıkmıştır. Komşu organ tutulumu ya da uzak bölgelere yayılım yoktur.

Evre 4: Komşu organ tutulumu, bölgesel lenf nodları dışındaki lenflere yayılım veya uzak organlara metastaz vardır.

Böbrek üstü bezi kanseri kendiliğinden geçer mi?

Böbrek üstü bezi kanseri kendiliğinden geçer mi?

ABD kaynaklı istatistik verilerine baktığımızda böbrek üstü bezi kanseri olan hastaların 5 yıllık sağ kalım oranı 50% olarak bildirilmektedir. Sağkalımı belirleyen en önemli faktör ise tümörün evresi yani erken teşhis edilmesidir. Evre 1 ve 2 tümörlerde 5 yıllık sağkalım %75 iken, evre 3 ve 4 hastalıkta bu oran %38’dir. Tümör evresi dışında tümörün hormon aktif olup olmaması, hastanın yaşı, genel sağlık durumu ve tedavi planına uyum diğer belirleyici önemli faktörlerdir. Adrenal kanserlerin kendiliğinden tedavisiz düzelmesi beklenen bir durum değildir.

adrenal tümörler iyi huylu olabilir mi

Adrenal tümörler iyi huylu olabilir mi?

Adrenal tümörler iyi huylu (benign) ya da kötü huylu (malign, kanser) karakterde olabilir. Kötü huylu tümörlerden kastedilen tümörün büyüyüp vücudun diğer bölgelerine yayılma (metastaz) yapabilmesidir. İyi huylu yani benign tümörler ise sadece büyüme özelliğine sahiptir, vücutta yayılım yapmazlar.

Adrenal tümörler ya adrenal bezin kendisinden köken alırlar (primer) ya da vücudun başka bir bölgesindeki tümörün adrenal beze yayılımı (sekonder) olabilirler.

Primer Adrenal Tümörler;

Adenom: En sık izlenen adrenal bez tümörüdür. Adrenal korteksten köken alan iyi huylu tümörlerdir. Hormon salınımı açısından fonksiyonel ya da non-fonksiyonel olabilir. Hormon salınımı yapmayan küçük tümörlerde (< 5 cm) takip seçeneği önerilir. Aldosteron hormonu üretimi yapan tiplerine aldosteronoma, kortizon hormonu salınımı yapan tiplerine ise Cushing Sendromu adı verilir.

Adrenokortikal Karsinom: En sık izlenen adrenal bez kaynaklı kanserdir. Adrenal bezin korteks kısmından köken alır. Nadir görülen (1-2 / 1milyon) ancak agresif seyreden tümörlerdir. Hormon açısından fonksiyonel ya da non-fonksiyonel olabilir.

Feokromasitoma: Adrenal bezin medulla kısmından köken alan, adrenalin üretimine bağlı yüksek tansiyon, artmış kalp hızı ve aşırı terleme gibi klinik bulgular ile karakterize adrenal tümörlerdir.

Nöroblastoma: Adrenal bezin medulla kısmından köken alan çocukluk çağı kanserleridir.  

Böbrek üstü bezlerinin (adrenal veya sürrenal bez) tedavisi güncel videolar paylaştığım youtube kanalıma abone olmayı unutmayın.

KONU ÖZETİ

✅ Hastalık Adı Böbrek Üstü Bezi Kanseri (Adrenal Tümör)
✅ Belirtileri Karın Ağrısı, Karında Ele Gelen Şişlik, Bağırsak Alışkanlıklarında Değişiklik, İştahsızlık, Nefes Darlığı, Sarılık…
✅ Tanı Yöntemleri Hormon Testleri, Radyolojik Tetkikler (BT ve MRI gibi)  
✅ Tedavi Seçenekleri İlaç Tedavisi, Laparoskopik ve Robotik Cerrahi, Açık Cerrahi 
✅ Tedavi Fiyatı Görüntüle

Sıkça Sorulan Sorular


Böbrek üstü bezi kitlesi tehlikeli mi?

Böbrek üstü bezi kitleleri çoğu zaman rastlantısal olarak saptanan kitlelerdir. Bu kitleler genellikle cerrahi tedavi gerektirmeyen, fazla hormon üretimine neden olmayan ve iyi huylu kitlelerdir. Ancak bu kitleler hormon salınımı açısından fonksiyonel olduğunda salınan hormona bağlı olarak çarpıntı, kıllanma artışı, yüksek tansiyon, terleme, kilo alımı, baş ağrısı, yüzde ve karında yağlanma artışı, cinsel işlev bozuklukları, sinirlilik ve sivilcelenme gibi sorunlara yol açar.

Kitle çok büyümüşse karında ele gelen kitle ve bası bulguları (karın ağrısı, kabızlık vs); uzak organı metastazı yapmış ise buna bağlı şikayetlere (kemik ağrısı, öksürük, bilinç bulanıklığı, sarılık vs) yol açabilir.

Böbrek üstü bezi kanseri öldürür mü?

ABD kaynaklı istatistik verilerine baktığımızda böbrek üstü bezi kanseri olan hastaların 5 yıllık sağkalım oranı 50% olarak bildirilmektedir. Sağkalımı belirleyen en önemli faktör ise tümörün evresi yani erken teşhis edilmesidir. Evre 1 ve 2 tümörlerde 5 yıllık sağkalım %75 iken, evre 3 ve 4 hastalıkta bu oran %38’dir. Tümör evresi dışında tümörün hormon aktif olup olmaması, hastanın yaşı, genel sağlık durumu ve tedavi planına uyum diğer belirleyici önemli faktörlerdir.

Böbrek üstü bezi tümörü ağrı yapar mı?

Böbrek üstü bezi tümörleri çok büyüdüğünde bası bulgularına bağlı ağrı şikayetine yol açabilmektedir. Yine kötü huylu tümörlerin metastaz yani yayılım yapmasına bağlı ağrı şikayeti görülebilmektedir.

Böbrek üstü bezi kanseri yayılma hızı nedir?

Böbrek üstü bezi kanserlerinin yayılma hızı tümörün patolojik özellikleri ile ilgilidir. Adrenokortikal kanserler genel olarak hızlı büyüyen ve agresif seyirli kanser tipidir.

Böbrek üstü bezi kanseri iyileşme oranı nedir?

Kuşkulu kitlelerde, aşırı hormon yapımı ile ilişkili bulgular saptandığında, yıllık izlemde 10 mm’den fazla büyüyor veya kitlenin boyutu 4 cm’den büyük ise önerilmektedir. Tümör işlevselse yani hormon üretiyorsa öncelikle Endokrinoloji Uzmanıyla koordineli olarak ilaç tedavisi uygulanmalı, tamamen kontrol altına alındıktan sonra ameliyat planlanmalıdır.

Genellikle 4cm’den küçük, aşırı hormon salınımına neden olmayan ve iyi huylu görünümde olan kitleler (adrenal tümörler) cerrahi önerilmeden takip edilir. 1 yıl veya 6 ay ara ile yapılan takiplerde genellikle şüpheli hormon fazlalığının ve kitle boyutunun tetkik edilmesi yeterlidir.

ABD kaynaklı istatistik verilerine baktığımızda böbrek üstü bezi kanseri olan hastaların 5 yıllık sağ kalım oranı 50% olarak bildirilmektedir. Sağkalımı belirleyen en önemli faktör ise tümörün evresi yani erken teşhis edilmesidir. Evre 1 ve 2 tümörlerde 5 yıllık sağkalım %75 iken, evre 3 ve 4 hastalıkta bu oran %38’dir. Tümör evresi dışında tümörün hormon aktif olup olmaması, hastanın yaşı, genel sağlık durumu ve tedavi planına uyum diğer belirleyici önemli faktörlerdir.

Böbrek üstü bezi ameliyatını kim yapar?

Böbrek üstü bezi ameliyatları bu konuda deneyimli üroloji uzmanları tarafından yapılır. Operasyon laparoskopik, robotik veya açık yöntemlerle yapılabilir.

Böbrek üstü bezi kanseri kimlerde daha sık görülür?

Adrenal bez tümörlerine yol açan sebep çoğu hastada bilinmemektedir. Ancak bazı genetik bozukluklara sahip kişilerde adrenal bez tümörlerinin daha sık izlendiği bilinmektedir. Adrenal tümör gelişimi açısından risk artışı oluşturan genetik bozukluklar şu şekildedir: Multiple endokrin neoplazi tip 2, Li-Fraumeni sendromu, Von Hippel-Lindau sendromu, Nörofibromatozis tip 1, Carney kompleksi ve suksinat dehidrojenaz mutasyonları.

Böbrek üstü bezi tümörü ameliyatı kaç saat sürer?

Böbrek üstü bezi tümörü ameliyatının süresi kitlenin büyüklüğüne, çevre organlara yapışık olup olmamasına, cerrahi tekniğe, cerrahın tecrübesine ve farklı birçok faktöre göre değişkenlik gösterebilmektedir.

Böbrek üstü bezi tümörü tekrarlar mı?

Böbrek üstü bezi tümörü ameliyatla çıkarıldıktan sonra patolojik incelemeye gönderilir. Kötü huylu tümörlerin kitle çıkarılmış olsa bile tekrarlama riski vardır. Bu nedenle patoloji sonucu kanser olarak gelen hastalar düzenli aralıklarla radyolojik takip altında tutulmalıdır.

Böbrek üstü bezi tümörü bitkisel tedavi ile geçer mi?

Bitkisel tedavilerin veya doğal tedavi yöntemlerinin adrenal kanser tedavisinde yeri yoktur. Bu tedavi yöntemleri ancak kişinin bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek veya komplikasyonlarla baş etmesini kolaylaştırarak dolaylı katkı sağlayabilmektedir.

Böbrek üstü bezi kanseri hastaları nasıl beslenmelidir?

Sağlıklı beslenme, ideal kiloyu korumak, sigara ve alkolden uzak durmak, stresten uzak durmak, düzenli egzersiz ve spor yapmak, düzenli uyku uyumak, mesleki karsinojenlerden kaçınmak her kanser hastasının olduğu gibi böbrek üstü bezi kanseri hastalarının da uyması gereken sağlık önerileridir. Meyve ve sebzeler sağlıklı bir beslenmenin temel öğeleridir. Böbrek üstü bezi kanseri hastalarının tedavileri sırasında herkes için geçerli olan dengeli ve sağlıklı beslenme kurallarına uymaları çoğu zaman yeterli olmaktadır. 

Böbrek üstü bezi kanseri yaşam süresini ne kadar etkiler?

Batılı kaynaklı istatistik verilerine baktığımızda böbrek üstü bezi kanseri olan hastaların 5 yıllık sağ kalım oranı 50% olarak bildirilmektedir. Sağkalımı belirleyen en önemli faktör ise tümörün evresi yani erken teşhis edilmesidir. Evre 1 ve 2 tümörlerde 5 yıllık sağkalım %75 iken, evre 3 ve 4 hastalıkta bu oran %38’dir.

NOT : Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Haberler

SOZCU

Tüm haberleri incele

Böbrek üstü bezleri tedavisi hakkında sizden gelen sorular ve yorumlar


 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert