22.01.2021 tarihli Hürriyet Gazetesi Aile Eki Köşe Yazım

Erkek İnfertilitesi Nedenleri ve Tedavisi

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), infertiliteyi cinsel olarak aktif ve korunmayan çiftlerin bir yıl içerisinde doğal yollarla gebelik elde edememesi durumu olarak tanımlamaktadır.
Evli çiftlerin yaklaşık %15’i istemelerine rağmen doğal yollarla çocuk sahibi olamamaktadır.

İnfertilitede erkeğin rolü nedir?

İnfertilite nedeniyle başvuran çiftlerin yaklaşık yarısında anormal sperm parametreleri ile karakterize erkeğe ait faktörler tespit edilmektedir.

Erkekte infertilite yapan sebepler nelerdir?

Erkek infertilitesinin başlıca sebeplerini testise ait hastalıklar (varikosel, inmemiş testis, kabakulak orşiti, vb.) hormonal nedenler, genetik sebepler, sperm kanallarındaki tıkanıklar, enfeksiyonlar, kanser, ilaç kullanımı ve sistemik hastalıklar oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra sperm parametrelerinde bozukluk saptanan infertil erkeklerin yaklaşık %30- 40’ında altta yatan herhangi bir sebep bulunamamaktadır.

Azospermi nedir?

Azospermi erkeklerde meni içerisinde hiç sperm bulunmaması durumudur. İnfertilite nedeniyle başvuran çiftlerde %10-15 oranında izlenmektedir. Azospermi, tıkayıcı ve tıkayıcı olmayan olarak iki başlık altında incelenmektedir. Tıkayıcı olan grupta testiste sperm üretimi normaldir; ancak sperm kanallarının doğuştan yokluğu, enfeksiyon, ameliyat veya travma gibi nedenlerle sonradan tıkanmasından dolayı sperm iletimi engellenmektedir. Tıkayıcı olmayan azospermi durumunda ise testiste sperm yapımı ya hiç yoktur ya da meniyle dışarı çıkacak yoğunlukta olmayacak kadar azalmış durumdadır.

Azospermi tedavisi nasıl yapılır?

Öncelikle altta yatan düzeltilebilir bir neden varsa bu durum ortadan kaldırılmalı ya da nedene yönelik tedavi verilmelidir. Tedavinin sonunda kendiliğinden sperm çıkışı hala olmayan hastalarda testisten sperm elde etme yöntemleri (PESA, MESA, TESA, mikroTESE) kullanılarak yardımcı üreme teknikleri için sperm hücresi elde edilmeye çalışılmalıdır.

Mikro TESE nasıl yapılır?

Bu işlemde testis dokusu güçlü ameliyat mikroskobu altında büyük büyütmede incelenerek, dolgun görülen tübüllerden küçük boyutlarda doku örnekleri alınır. Canlı sperm hücresi bulunursa ve anneden alınan yumurtalar hazırsa aynı gün tüp bebek işlemi için kullanılır ya da ileride yapılacak tüp bebek tedavisinde kullanılmak üzere dondurularak saklanır.

Mikro TESE’nin klasik TESE operasyonuna üstünlüğü nedir?

Mikro TESE yönteminde klasik TESE işlemine göre çok daha az doku örneği alındığı için testis dokusunun zarar görme ihtimali daha düşüktür. Sperm yapımının olduğu tübüllerin mikroskop büyütmesi ile incelenmesi sperm bulma ihtimalini arttırmakta, daha çok sayıda ve daha iyi kalitede sperm elde edilmesine imkan sağlamaktadır.

Mikro TESE ameliyatında sperm hücresi bulunamazsa ne yapılmalıdır?

Mikro TESE ile sperm bulunmazsa alınan dokulardan mutlaka patolojik inceleme yapılmalıdır. Patolojik inceleme hastanın bundan sonra izleyeceği süreç konusunda yol gösterici olacaktır. Mikro TESE yönteminin başarısız olduğu vakalarda tekrarlayan uygulamalarda sperm elde etme ihtimali yaklaşık %20-30 arasında değişmektedir. Yine son yıllarda TESE ile sperm elde edilemeyen olgulara Rosi yöntemi alternatif bir tedavi yaklaşımı olarak sunulmaktadır. Rosi tekniğinde (Round Spermatid Enjeksiyonu) normalde döllenme sağlamak için gerekli kapasiteye sahip olmayan öncül sperm hücreleri (round spermatid) birtakım süreçlerden geçirilerek yardımcı üreme tekniklerinde kullanılmaktadır.bölgesinden 2 cm’lik bir kesiden girilerek mikroskobik büyütme altında genişlemiş toplardamarlar bağlanır. Atardamarlar, lenfatikler ve sperm taşıyan kanalların hasar görmemesi ve buna bağlı istenmeyen komplikasyonların oluşmaması için mikrocerrahi yöntemin kullanılması oldukça önemlidir. Yine mikrocerrahi yöntem ile yapılan ameliyat sonrası varikoselin tekrarlama riski oldukça düşük olup yüzde sıfıra yakın iken klasik teknikle bu oran %15 civarındadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *