Özgeçmiş

Prof. Dr. Berkan Reşorlu, 1979 yılında Ankara’da doğmuştur. 1997-2003 yılları arasında Ankara Üniversitesi’nde Tıp Eğitimini tamamlamıştır. 2003-2008 yılları arasında ise yine Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde Üroloji ihtisasını tamamlayarak Üroloji Uzmanı olmuştur. Uzmanlık sonrası uluslararası birçok çalışmaya imza atmış, SCI/SCI-E indeksli uluslararası dergilerde 110’ün üzerinde makalesi yayınlanarak literatüre önemli katkıda bulunmuştur. Akademik olarak 2013 yılında doçent, 2022 yılında ise profesör ünvanı almıştır.

İleri laparoskopik cerrahi ve robotik cerrahi eğitimi almak üzere 2012 yılında Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gitmiş, 2013 yılında ise yine laparoskopik ve robotik cerrahi konusunda bilgi ve deneyimini arttırmak üzere Cleveland Klinikte bulunmuştur. 2014 ve 2015 yıllarında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği’nde Eğitim Sorumlusu olarak görev yapmıştır. 2016 – 2019 yılları arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı’nda Öğretim Üyesi olarak görev yapan Dr. Reşorlu, 2019-2020 yıllarında Memorial Ankara Hastanesinde çalıştıktan sonra, 2020 yılı Kasım ayından itibaren kendi muayenehanesinde hastalarına hizmet vermeye devam etmektedir.

Endoskopik (kapalı) taş ameliyatları konusunda çalışma arkadaşlarıyla birlikte o dönemin en geniş serili çalışmalarını yayınlamışlar ve o tarihte dünyada ilk defa bu cerrahileri 1 yaş altı çocuklara uygulayarak literatürde yayınlatmışlardır.

Kendi isimlerini vererek hazırlamış oldukları taş skorlama sistemi uluslararası literatürde kabul görerek defalarca validasyonu yapılmış, yine domuz modelinde tanımlamış oldukları endoskopik taş cerrahisi modeli uluslararası bir toplantıda kurs olarak düzenlenmiş ve uluslararası bir dergide makale olarak yayınlanmıştır.

Yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen birçok sempozyum ve kongreye katılmış, bu toplantıların 75’ine davetli konuşmacı olarak gitmiş, üçü uluslararası olmak üzere 16 toplantıda canlı cerrahiler gerçekleştirmiştir. Yine kendisi de birçok sempozyum, toplantı ve workshop organize etmiştir.

Ulusal ve uluslararası birçok kitapta davetli yazar olarak görev alan Dr. Reşorlu, şu an birçok yerli ve yabancı dergide editörlük ve hakemlik görevlerini yürütmektedir.

2012-2015 yılları arasında Avrupa Üroloji Derneği’nin (EAU) Genç Ürologlar Komitesinde görev almış, 2018 yılından itibaren ise International Alliance of Urolithisis (IAU) Deneği’nin PNL çalışma grubunda yer almaktadır.

Üroloji’nin en prestijli 2 derneği olan Amerikan Üroloji Derneği (AUA) ve Avrupa Üroloji Derneği (EUA) üyesi olan Dr. Reşorlu, bu derneklerin kongrelerine konuşmacı olarak davet edilmektedir.