İlaç Tedavisi

Prostat büyümesi veya diğer adıyla Benign Prostat Hiperplazisi (BPH) tedavisinde kullanılan çeşitli ilaçlar mevcuttur.

Alfa Blokerler, 5 Alfa-redüktaz İnhibitörleri ve Fosfodiesteraz-5 inhibitörleri, BPH tedavisinde kullanılan prostat ilaçlarıdır. Farklı etki mekanizmalarına sahip olan bu ilaçlar bazen bir arada da (kombine) kullanılabilir.

     Alfa-blokerler

Alfa-blokerler, prostatın düz kaslarını gevşeterek hastanın şikayetlerini ve idrar akımını düzelten bir grup ilaçtır. BPH’sı olan erkeklere en sık önerilen ilaç grubudur. Alfa-blokerler prostatın boyutunu küçültmez veya büyümesini önlemez. Alfuzosin, Doxazosin, Tamsulosin, Terazosin, Silodosin bu gruptaki ilaçlardır.

Alfa blokerlerin yan etkileri hafiftir ve uzun süre kullanılmalarına rağmen çoğu hastada herhangi bir yan etki ortaya çıkmaz. En sık izlenen istenmeyen etkiler sersemlik hali, güçsüzlük (asteni), baş dönmesi ve kan basıncı düşmesidir. Alfa-blokerler ayrıca retrograd ejakülasyona (meninin idrar kesesine boşalması) yol açabilir. Bu sık olmayan bir yan etkidir ve tedavi sonlandırıldığı zaman kaybolacaktır.
 

     5 Alfa-redüktaz inhibitörleri

5 alfa-redüktaz inhibitörleri (5-ARI) prostatın büyümesini önleyen ve hatta uzun dönemde küçülmesine sebep olabilen bir grup ilaçtır. Bu ilaçlar prostat hacmi 40 ml’den büyükse daha etkin olmaktadır. Uzun dönem kullanıuldıuklarında üriner retansiyon riskini ve cerrahi müdahale gereksinimini azaltabilir.

İki tür 5-ARI bulunur: Dutasterid ve Finasterid. Bu ilaçların yan etkileri esas olarak cinsel fonksiyonlar üzerinedir. Cinsel istek azalması, erektil disfonksiyon (sertleşme bozukluğu) ve boşalma problemleri yapabilmektedir. Yan etkiler çok sık değildir ve tedavinin kesilmesi ile kaybolur. 5-ARI potansiyel yan etkilerinden dolayı genellikle orta veya şiddetli belirtileri olan ve prostat boyutu büyük (> 40ml) olan hastalara önerilir.

     Fosfodiesteraz 5 inhibitörleri

Fosfodiesteraz 5 inhibitörleri (PDE5-I) erektil disfonksiyonun tedavisinde kullanılan ilaçlardır. PDE5-I’nin 3 tipi vardır: Sildenafil, Tadalafil ve Vardenafil. Bu ilaçlar erektil disfonksiyon tedavisinin yanı sıra düzenli kullanıldığında BPH ile ilişkili belirtileri de iyileştirebilir.

NOT : Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.