Mikrocerrahi Varikoselektomi

MİKROCERRAHİ VARİKOSELEKTOMİ

Mikrocerrahi varikoselektomi, güçlü operasyon mikroskobu altında gerçekleştirilen bir ameliyat tekniği olup, varikosel hastalığının tedavisinde kullanılan altın standart cerrahi yöntemdir. Bu tekniğin altın standart kabul edilmesinin sebebi ameliyat sonrası nüks ihtimalinin çok düşük olması (<%1), başarı oranının yüksek (sperm parametrelerinde düzelme ve spontan gebelik), komplikasyon risklerinin ise oldukça düşük (hidrosel, damar ve vas deferens yaralanması vb) olmasıdır.

Bu ameliyat tekniğinde amaç testisten kirli kanı taşıyan genişlemiş (varisleşmiş) toplardamarları bağlamaktır. Kasık bölgesinden yapılan 2-3 cm’lik bir kesiden girilerek testis damarlarına ulaşılmakta; mikroskobik büyütme altında atardamar, lenf damarları ve sperm kanalı (vas deferens) korunarak genişlemiş tüm toplardamarlar bağlanmaktadır.

Varikosel ameliyatına bağlı oluşabilecek en önemli komplikasyonlar atardamarın bağlanmasına bağlı testisin kanlanmasının bozulup küçülmesi, lenfatiklerin yaralanmasına bağlı testis etrafında sıvı toplanması (hidrosel) ve sperm taşıyan kanalın (vas deferens) yaralanmasıdır. Varikosel ameliyatı mikrocerrahi teknikle deneyimli ellerde yapıldığı zaman bu tip komplikasyonların görülme oranı çok düşük olup nerdeyse yüzde sıfıra yakındır.

Tek taraflı ya da çift taraflı olmasına bağlı olarak 30-60 dakika arasında süren bu işlem sonrası hastalar aynı gün taburcu olabilmektedir. Ameliyattan sonra 2-3 gün içerisinde normal günlük aktivitelere ve rutin iş hayatına dönülebilmektedir. Ancak ağır efor gerektiren işler ve spor aktivitelerine dönebilmek için 2-4 hafta beklemek gerekmektedir.

Varikosel ameliyatı sonrası hastaların %70-75’inde sperm parametrelerinde düzelme görülmekte olup, sperm parametrelerini değerlendirmek için en uygun zaman ameliyat sonrası altıncı aydır. Ameliyat sonrası spontan gebelik elde edilemese bile sperm parametrelerinde meydana gelen iyileşme sayesinde aşılama ve tüp bebek yöntemleri ile çocuk sahibi olabilme şansı artmaktadır.

NOT : Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.