Sünnet

Sünnet (sirkümsizyon), penis uç kısmını saran deri parçasının (prepisyum) kesilerek çıkarılması işlemidir. Sünnet 5000 yılı aşkın süredir uygulandığı bilinen bir cerrahi prosedürdür. Dünya genelinde erkeklerin %33’nün, ülkemizde ise %98’nin sünnetli olduğu bilinmektedir. 

  • Üriner sistemde enfeksiyon gelişme riskini düşürdüğü,
  • HIV, HPV, herpes, gonore gibi cinsel yolla bulaşan hastalıkların bulaşma riskini azalttığı,
  • Penis kanseri gelişme riskini azalttığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır.
  • Bunun yanısıra işlem özellikle ehil olmayan kişilerce yapıldığında kanama, enfeksiyon, ve penis yaralanması gibi riskler taşımaktadır.

Sünnete karşı olanlar bu işlemin faydaları olsa da riskleri de olduğunu, çocuğun kendi bedeni hakkındaki kararı erişkin yaşa geldiğinde kendi vermesi gerektiğini savunurken, Sünneti savunanlar bu işlemin erişkin yaşta daha zor ve komplike hale geldiğini, tecrübeli kişilerce yapıldığında risklerinin çok az olduğunu, beden sağlığına olan olumlu etkilerinden ötürü çocukluk döneminde ailenin rızasıyla yapılması gerektiğini savunmaktadır.

Sünnet için en uygun yaş aralığı nedir?

Sünnet için önerilen yaş grubu 2 yaş altı veya 5 yaş üstü olarak ifade edilebilir. 2-5 yaş arasında çocuklarda cinsel kimliğin farkındalığının başladığı dönemdir. Fallik dönem olarak adlandırılan bu dönem içerisinde uygun şartlarda sünnet yapılmadığı takdirde ileriki yaşamında bazı psikolojik olumsuzluklar (kastrasyon anksiyetesi) görülebilmektedir. Bu nedenle sünnetin bu yaş aralığı haricinde yapılması daha uygun olacaktır. Özellikle yenidoğan sünnetinin sağlık açısından sünnet için en uygun dönemlerden birisi olduğu bilimsel çalışmalarda ortaya konulmuştur.

Genel Anestezi ile mi yoksa Lokal Anestezi ile mi yapılmalıdır?

Özellikle yenidoğan döneminde lokal anestezi ile sünnet rahatlıkla yapılabilmektedir. Diğer yaş fruplarında da çoğu zaman lokal anestezi ile uygun ağrı kontrolü sağlanarak yapılması yeterli olsa da, genel anestezi altında yapılması da uygundur. Zira hem cerrah hem de hasta tarafından daha konforlu olmaktadır.