Testis Kanseri

testis kanseri tedavisi ankara

Testiste ele gelen kitleler sıklıkla kötü huyludur ve aksi ispat edilene kadar kanser olarak kabul edilirler. Erken tespit edilmiş testis kanseri vakalarında başarı şansı daha yüksek, tekrarlama riski daha düşük olmakta; yüksek doz kemoterapi ve radyoterapi gibi tedavilere gerek kalmayabilmektedir.

Testis kanseri belirtileri

Testis kanseri belirtileri nelerdir?

Testis kanserinin en sık rastlanan belirtisi testiste ağrısız bir şekilde ele gelen kitledir. Ancak kitlelerin bazılarının ağrıya sebep olabileceği unutulmamalıdır. Testiste ele gelen herhangi bir kitle ya da şişlik durumunda vakit kaybetmeden bir üroloji uzmanına görünmek önemlidir. Testis kanserinin erken teşhisi için erkeklerin ayda bir sıcak duş sonrası kendi kendine testislerini muayene etmeleri önerilir.

Ele gelen kitle ya da şişlik dışında ileri evre hastalıkta uzak organ yayılımına bağlı kemik ağrısı, sırt ağrısı, bilinç değişikliği, öksürük gibi şikayetlere, bazen hormon salınımına bağlı memelerde ağrı ve büyüme gibi şikayetlere yol açabilir.

Testis kanseri ameliyatı fiyatı

Testis Kanseri Ameliyatı Fiyatı Ankara

Testis kanseri ameliyatı fiyatı işlemi gerçekleştiren ekibin tecrübesine, uygulanan tedavi yöntemine, kullanılan malzemelerin kalitesi, kullanılan cihazlara ve işlemin yapıldığı kliniğe ya da hastaneye göre değişkenlik göstermektedir. Bu ameliyatı son teknolojiyi ve en kaliteli malzemeleri kullanarak, tecrübeli ekibimizle gerçekleştirmekteyiz. Testis kanseri ameliyatı fiyatları için bizi arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

Testis kanseri tanı ve teşhis yöntemleri

Testis kanseri tanı ve teşhis yöntemleri nelerdir?

Testiste ele gelen bir kitle fark edildiğinde aksi kanıtlanana kadar kitle kötü huylu olarak kabul edilir. Tanı koymak için en sık ve ilk kullanılan görüntüleme yöntemi skrotal ultrasondur. Testiste ultrason ile kitle saptanması halinde bazı tümör belirteçlerinin (βHCG AFP LDH) kan seviyelerini mutlaka kontrol etmek gerekir. Bu tümör belirteçleri hastalığın evrelendirilmesinde ve sonrasında seyrinin takibi için önem arz etmektedir. İleri evre hastalıktan şüphe edilen olgularda MR inceleme, bilgisayarlı tomografi (BT), PET/CT ve kemik sintigrafisi gibi tetkikler gerekebilir.

Testis kanseri hakkında güncel paylaşımlar yaptığım instagram hesabımı beğenip takip etmeyi unutmayın.

Testis kanseri tedavi seçenekleri

Testis kanseri tedavi yöntemleri nelerdir?

Testis tümörü tanısı konulduğunda vakit kaybetmeden cerrahi müdahele yapılması gerekir. İnguinal orşiektomi adı verilen bu operasyonda, kasık bölgesinden bir kesi ile testis çıkarılır. Çıkan patoloji sonucuna göre ileri tedavi ve takip protokolleri belirlenir. Bazı hastalarda ikinci bir operasyonla lenf nodu çıkarılması ameliyatı (RPLND),  Kemoterapi veya Radyoterapi gibi tedaviler gerekebilir. Tedavi protokolünün belirlenmesinde ilgili branş hekimleri tarafından (Radyasyon Onkolojisi, Üroloji ve Medikal Onkoloji) multidisipliner olarak ortak karar alınması en uygun yaklaşımı belirlemek açısından önemlidir.

Testis kanseri neden olur

Testis kanseri neden olur?

Ameliyatla düzeltilmiş bile olsa inmemiş testis hastalarında testis kanserinin görülme ihtimali 4-8 kat artmaktadır. Daha önce geçirilmiş ailede testis kanseri varlığı, testis kanseri öyküsü, beyaz ırk, bir takım genetik rahatsızlıklar (kleinefelter sendromu, down sendromu, vb) ve esrar kullanımı testis kanserinin gelişimi için risk oluşturmaktadır.

Testis kanseri hakkında güncel paylaşımlar yaptığım facebook sayfamı beğenip takip etmeyi unutmayın.

Testis kanseri evreleri nelerdir?

Evre 1: Tümör testis içerisinde sınırlıdır.

Evre 2: Tümör karın içerisindeki bölgesel lenf bezlerine yayılmıştır.

Evre 3: Tümör bölgesel lenf nodları dışındaki uzak lenf nodlarına yayılmıştır ya da uzak metastaz yapmıştır.

testis kanseri erken teşhisin önemi

Testis kanserinde erken tehşisin önemi nedir?

Her kanser türünde olduğu gibi testis tümörlerinde de erken teşhis oldukça önemlidir. Erken tespit edilmiş tümörlerde başarı şansı daha yüksek, tekrarlama riski daha düşük olmakta; yüksek doz kemoterapi ve radyoterapi gibi tedavilere gerek kalmayabilmektedir. Testiste kitle tespit edildiğinde saatlerin bile önemi olup hastanın vakit kaybedilmeden en kısa süre içerisinde ameliyata alınması tercih edilmektedir.

Testis kanseri hakkında güncel videolar paylaştığım youtube kanalıma abone olmayı unutmayın.

KONU ÖZETİ

✅ Hastalık Adı Testis Kanseri
✅ Belirtileri Testiste Ağrısız Bir Şekilde Ele Gelen Kitle, İleri Evrede Kemik Ağrısı, Sırt Ağrısı, Bilinç Değişikliği, Öksürük, Memelerde Ağrı ve Büyüme
✅ Tanı Yöntemleri Elle Muayene, Skrotal Ultrasonografi, Kan Testi, MR, Bilgisayarlı Tomografi (BT), PET/CT ve Kemik Sintigrafisi
✅ Tedavi Seçenekleri Testis Kanseri Ameliyatı (İnguinal Orşiektomi), Lenf Nodu Çıkarılması Ameliyatı (RPLND), Kemoterapi veya Radyoterapi
✅ Tedavi Fiyatı Görüntüle

Sıkça Sorulan Sorular


Testis tümörü iyi huylu olabilir mi?

Testiste ele gelen kitleler sıklıkla kötü huyludur ve aksi ispat edilene kadar kanser olarak kabul edilirler. Ancak epidermoid kist, fibroma, hemanjioma, lipoma gibi veya testisin stromal dokularından gelişen iyi huylu tümörleri de bulunmaktadır. Testis tümörlerinin %90-95’lik kısmını üreme hücrelerinden gelişen germ hücreli tümörler oluşturmaktadır. Bunlar seminom ve seminom dışı tümörler (embriyonal karsinom, yolk sac tümör, koryokarsinom, teratom) olmak üzere 2 başlık altında incelenmektedir. Seks kord stromal tümörler ve testis eklerinin tümörleri geri kalan tümör tiplerini oluşturmaktadır.

Testis tümörü tehlikeli mi?

Testis tümörleri sıklıkla kötü huylu tümörler olup tedavi edilmediklerinde metastaz yapma ve ölümcül seyretme potansiyeline sahiptir. Ancak genel anlamıyla bakıldığında tedavilere çok iyi yanıt veren ve %95’in üzerinde kür sağlanan bir kanser türüdür. Başarılı sonuçlar almada önemli olan erken teşhis, zamanında uygulanan doğru tedavi stratejileri ve kontrollerin aksatılmamasıdır.

Testis kanseri hangi organlara yayılır?

Bu kanser türü en sık karın içi lenf nodlarına, akciğere, karaciğere, beyine ve kemiklere yayılım yapmaktadır. Akciğer metastazı yaptığında öksürük, kanlı balgam, göğüs ağrısı, nefes darlığı; lenf nodu metastazlarında basıya bağlı bacaklarda şişlik ve sırt ağrısı; karaciğer metastazlarında sarılık, halsizlik, bulantı, iştahsızlık, karın ağrısı; kemik metastazlarında kemik ağrıları ve patolojik kırıklar; beyin metastazında ise baş ağrısı, bilinç bulanıklığı ve nöbetler en sık izlenen belirtilerdir.

Geç kalınmış testis kanseri öldürür mü?

Testis kanseri her evrede oldukça yüksek başarı ile tedavi edilebilen bir kanser türüdür. Ancak tedavi edilmediğinde ya da bazı çok agresif türlerinde tedaviye rağmen ölümcül seyredebilmektedir. Koryokarsinom ve embriyonel karsinom alt tipleri daha agresif seyirli türlerdir.

Testis kanseri yayılma hızı nedir?

Testis tümörlerinin büyüme ve yayılma hızı patolojik özelliklerine ve evresine göre değişkenlik göstermektedir. Testis tümörlerinin %95’i oluşturan germ hücreli tümör grubunda genel anlamda seminomlar daha yavaş ve iyi seyirlidir. Tedavilere daha iyi yanıt vermekte ve nüks etme ihtimali daha düşüktür. Non-seminom adını verdiğimiz germ hücreli tümörlerinde ise koryokarsinom ve embriyonel karsinom alt tipleri daha hızlı büyüme ve yayılma potansiyeline sahip agresif tümörlerdir.

Testis kanseri iyileşme oranı nedir?

Testis kanserleri genel anlamda tedavilere oldukça iyi yanıt veren, yüksek kür oranına sahip tümörlerdir. Testis kanserinde sağkalım oranları tümörün patolojik özelliklerine, hastanın genel durumuna ve yaşına, uygulanan tedavi planına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. ABD kaynaklı verilere baktığımızda tüm testis tümörleri göz önüne alındığında 5 yıllık sağkalım oranı %95 olarak bildirilmektedir.

Evre 1 hastalıkta 5 yıllık sağkalım oranı %99; Evre 2 yani retroperitoneal lenf nodu tutulumu olan hastalarda 5 yıllık sağkalım oranı %96; Evre 3 yani uzak organ metastazı olan hastalarda ise 5 yıllık sağkalım oranı %73 olarak bildirilmektedir.

Testis kanseri sonrası cinsel yaşam nasıl etkilenir?

Testis kanseri nedeniyle testisin alınması sonrası kalan diğer testis sağlıklı ise erkeklik hormonu ve sperm üretimi fonksiyonlarını yerine getirebilmektedir. Ancak ameliyat sonrası kemoterapi, radyoterapi ve RPLND gibi karın içi lenf dokularının çıkarılması ameliyatı sperm üretimi dışında erkeklik hormonu üretimini de etkileyebilmektedir. Düşük erkeklik hormonu ise cinsel isteksizlik, ereksiyon ve boşalma sorunlarına yol açabilmektedir.

Kimlerde testis kanseri riski daha fazladır?

Daha önce geçirilmiş ailede testis kanserinin varlığı, testis kanseri öyküsü, beyaz ırk, esrar kullanımı ve bir takım genetik rahatsızlıklar (kleinefelter sendromu, down sendromu, vb) testis kanseri gelişimi için risk oluşturmaktadır. Ameliyatla düzeltilmiş olsa bile inmemiş testis hastalarında testis kanserinin görülme ihtimali 4-8 kat artmaktadır.

Testis kanserinden sonra çocuk sahibi olabilir miyim?

Testis kanseri tedavisi sonrası fertilite yani doğurganlık etkilenebilmektedir. Testis kanseri olan hastalarda tedavi uygulanmadan önce de normal popülasyona göre fertilite problemlerinin daha sık izlendiği unutulmamalıdır. Tek testisin alınması ile birlikte kalan diğer testis sağlıklı ise sperm ve erkeklik hormonu üretimi fonksiyonlarını yerine getirmek için yeterlidir. Ancak orşiektomi ameliyatı sonrası uygulanan radyoterapi, kemoterapi veya karın içi lenf bezlerine müdahele ameliyatının (RPLND) kalan testiste de erkeklik hormonu ve sperm üretimi üzerine olumsuz etkileri olabilmektedir. Bu nedenle tedavi öncesi sperm dondurma açısından hastalar bilgilendirilmelidir. Genel anlamda kemoterapi sonrası 2. yılda sperm değerleri normal değerlerine dönebilmektedir.

Testis tümörü tekrarlar mı?

Her kanser türünde olduğu gibi testis kanserlerinde de tekrar etme riski vardır. Seminom ve Seminom dışı germ hücreli testis tümörlerinde bir takım risk faktörleri iyileşme oranlarını ve nüks yani tekrar etme ihtimalini belirlemektedir. Bu risk faktörleri seminom için rete testis tutulumu ve tümör boyutudur. Seminom dışı tümörlerde ise lenf ve damar tutulumu ile embriyonel karsinom varlığı risk faktörleri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Evre 1 hastalıkla başvuran testis tümörlerinde eğer ameliyat sonrası herhangi bir tedavi verilmezse seminom grubunda tekrar etme riski %20, non-seminom grubunda ise %30 olarak bildirilmektedir.

Testislerde kitle hangi yaşlarda daha sık görülür?

Testis kanseri erkeklerde görülen tüm kanserlerin %1’lik kısmını oluşturan nadir kanser türlerindendir. Ancak 18–35 yaş arası erkeklerde en sık izlenen solid kanser tipini oluşturmaktadır. Non-seminom tümörlerin pik yaptığı yaşlar 30-40 yaş arası iken, seminomların pik yaş aralığı 20-30 yaş arasıdır. Tüm olguların %6’sını çocuklar, %8’i ise 55 yaş üstü erkekler oluşturmaktadır.

Testis kanserinden nasıl korunuruz?

Testis kanseri için en önemli risk faktörü inmemiş testis varlığıdır.  İnmemiş testislerin ameliyatla düzeltilmesi sonrası testis kanseri riskinin azalıp azalmadığı tartışmalı bir konudur. Ancak testisler indirildikten sonra elle muayene şansı olacağı için testiste meydana gelebilecek bir tümörün erken tespitine olanak sağlayacaktır.

Testis kanserinin olumsuz etkilerinden korunmada en önemli basamağı erken teşhis oluşturmaktadır. Bu kanser türünün erken teşhisi için erkeklerin ayda bir kez sıcak duş sonrası testislerini kendi kendilerine muayene etmesi ve ele gelen şüpheli bir kitle varlığında mutlaka bir üroloji uzmanına başvurmaları önerilir.

Testis kanseri hastaları nasıl beslenmelidir?

Testis kanserinin hem tedavisi sırasında hem de sonrasında beslenme önemli bir faktördür. Dengeli ve düzenli beslenme, kişinin daha güçlü hissetmesine, tedavileri daha iyi tolere etmesine ve iyileşme sürecini daha kolay atlatmasına yardımcı olmaktadır.

Testis kanserini tedavi eden bir diyet ya da gıda takviyesi yoktur. Kişi genel olarak dengeli ve sağlıklı beslenmeyi hedefleyerek ihtiyacı olan besinleri sağlıklı yemekler ile sağlamalıdır.  Bunun için;

Diyete tüm besin gruplarını içerecek şekilde, kepekli tahıllar, meyveler, sebzeler ve protein dahil edilmelidir. Bol miktarda meyve ve sebze tüketimine özen gösterilmelidir. Diyabet, yüksek tansiyon, düşük demir gibi özel sağlık sorunları varsa menüler mutlaka buna göre düzenlenmelidir.

İdeal kilonun korunması, spor yapılması, zararlı alışkanlıklardan uzak durulması, düzenli uyku, sık sık ama düşük porsiyonlar halinde yemeklerin tüketilmesi, takviye ilaçlar yerinde doğal gıdaların tercih edilmesi testis kanseri hastalarının dikkat etmesi gereken beslenme ve yaşam tarzı önerileridir.

Testis kanseri ameliyatı sonrası yaşam süresi nasıl etkilenir?

Testis kanseri ameliyatı ve diğer tedavi yöntemleri sonrası beklenen 5 yıllık sağkalım oranı %95 civarındadır. Evre 1 hastalıkta bu oran %99, Evre 2 hastalıkta %96, Evre 3 hastalıkta ise %73 civarındadır. Tedavi sonrası hastaların düzenli kontrolleri oldukça önemlidir. Oluşabilecek nükslerin erken tanısı ile kür olma ihtimali daha yüksektir.

Testis kanseri tedavisi sonrası nelere dikkat edilmelidir?

Tedavi sonrası hastaların düzenli kontrolleri oldukça önemlidir. Oluşabilecek nükslerin erken tanısı ile kür olma ihtimali daha yüksektir. Tedavi süreci sonrası oluşabilecek fiziksel ve psikolojik yan etkiler açısından da dikkatli olunmalıdır. Uygulanan tedavilere bağlı akciğer fibrozisi, işitme problemleri, nörolojik sorunlar, fertilite ve cinsel sağlıkla ilgili sorunlar, kalp damar problemleri ve ikincil kanserler açısından da hastalar takip altında tutulup değerlendirilmelidir.

NOT : Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Haberler

HÜRRİYET

NTV

HÜRRİYET

Tüm haberleri incele

Testis kanseri hakkında sizden gelen sorular ve yorumlar


 

Testis Kanseri” yazısında bir düşünce

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir