Üreteroskopi (URS)

Üreter (böbrek ve mesane arasında bağlantıyı sağlayan ince kanal) taşlarının tedavisinde kullanılan, idrar kanalından girilerek yapılan endoskopik (kapalı) bir ameliyat yöntemidir.

Nasıl Yapılır?

Genel ya da spinal (belden uyuşturma) anestezi altında yapılır. Ameliyat sırasında rijid ya da esnek (fleksibl) endoskoplar kullanılabilir ve işlem kullanılan cihaza göre isimlendirilir. Hasta sırt üstü yatırılarak, litotomi (doğum) pozisyonuna alınır. Taş, endoskop içinden gönderilen lazer taş kırma cihazı ile çok küçük parçalara ayrılır. Gerektiğinde basket kateter denilen aletler yardımıyla taş parçaları dışarı alınabilir. Taş çok büyükse, kanal duvarında ciddi ödem yapmışsa ya da bir yaralanma oluşmuşsa böbrek ile mesane arasına idrar akışının sağlanması amacıyla bir stent konulabilir. Bu stent yaklaşık 1-2 hafta sonra alınmaktadır.

Avantajları Nelerdir?

Herhangi bir kesi ya da delme işlemi yapılmadığı için hasta aynı gün taburcu edilebilmekte; ertesi gün ise normal günlük yaşantısına dönebilmektedir. Başarı şansı oldukça yüksek, komplikasyon (istenmeyen yan etki) oranı ise oldukça düşük etkili ve güvenli bir ameliyat yöntemidir. Aktif idrar yolu enfeksiyonu olan hastalar dışında tüm hastalara güvenle uygulanabilmektedir.

Riskleri Var mıdır?

Kapalı (endoskopik) bir işlem olmasına rağmen bazı riskler içermektedir. İdrar kanalı endoskopun geçemeyeceği kadar dar ise işlem stent konularak ikinci bir seansa ertelenebilmektedir. İşlemin en korkulan komplikasyonu kanalın yaralanması ya da kopmasıdır. Bu yaralanmaların büyük bölümü stent ile iyileşirken, kopma ya da çok ciddi yaralanmalarda cerrahi onarım gerekmektedir.Ameliyat sonrası antibiyotik tedavisi gerektiren enfeksiyon, ateş ve kanama izlenebilen diğer nadir komplikasyonlardır. Bu tip istenmeyen yan etkilerin oluşmaması için dikkatli cerrahi öncesi hazırlık, ince enstrümanların kullanımı ve cerrahi deneyim önem arzetmektedir.

Üreteroskopi Deneyimlerim

Son 15 yıl içerisinde 1000’in üzerinde üreteroskopi ameliyatı gerçekleştirdim ve bu deneyimlerim sonucu bu cerrahi girişimi %99’un üzerinde başarı oranı ile uygulamaktayım.

Endoskopik taş ameliyatları konusunda uluslararası dergilerde yayınlanmış 80’in üzerinde bilimsel makalem mevcuttur. Ulusal ve Uluslararası 100’ün üzerinde toplantıda taş ameliyatları konusunda tecrübelerimi davetli konuşmacı olarak aktardım ve aktarmaya devam ediyorum.Özel ilgi alanım olan taş hastalığı konusunda tedavinizi planlamak için iletişim numaralarından randevu talep edebilirsiniz.

NOT : Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.