Fokal Ablatif Tedaviler

İyi huylu prostat büyümesinin (BPH) tedavisinde kullanılan en popüler fokal tedaviler şunlardır:

 1. Su ile Buharlaştırma Tedavisi (Rezum Water Vapour Therapy/Aquablation)

  Özel tasarlanmış bir kateter içinde 60-62 dereceye kadar ısıtılmış suyun dolaşımı ile sağlanan termal enerjinin büyümüş prostat dokusunda koagulasyon nekrozu ve doku ablasyonu oluşturması esasına dayanır.

  İşlem lokal anestezi altında yaklaşık 45 dakikada uygulanmaktadır. Anestezi ve cerrahiye ait risklere girmeden alınan oldukça yüz güldürücü sonuçları nedeniyle son dönemde özellikle batılı ülkelerde oldukça popüler olan bir tekniktir.

 2. Termoterapi ve Transüretral Mikrodalga Tedavisi (TUMT)

  Lokal anestezi ile kişinin idrar yaptığı kanaldan yerleştirilen bir kateter yardımıyla girilerek, cihazın ürettiği mikrodalga enerji oldukça güvenli bir şekilde prostat içerisine verilmekte, sağlanan termal enerji ile büyümüş prostat dokusunda koagulasyon nekrozu ve doku ablasyonu oluşturulmaktadır.

  Yaklaşık 1 saat süren ve poliklinik şartlarında yapılan bu işlem sonrasında hasta beklemeden evine gidebilmektedir. Genel veya spinal anestezi gerektirmemesi, yan etkilerinin yok denecek kadar az olması, cinsel fonksiyonları etkilememesi, kanama riski olan veya mevcut hastalıkları nedeniyle ameliyat olamayan hastalarda da güvenle uygulanabilmesi en önemli avantajlarıdır. Bu işlem aynı zamanda kronik prostatit tedavisinde de kullanılmaktadır.

Bu tekniklerin ameliyat yöntemlerine göre en önemli avantajları:

 • Genel anestezi gerektirmez, lokal anestezi altında uygulanabilirler.
 • Herhangi bir kesme ve delme işlemi yapılmadığı için kanama riski yoktur.
 • Kanama bozukluğu olan veya mevcut hastalıkları nedeniyle ameliyat olamayan hastalarda güvenle uygulanabilirler.
 • Cinsel fonksiyonlar üzerine olumsuz etkileri yoktur.
 • Yatış gerektirmeden günübirlik gerçekleştirilirler.
 • Hastalar aynı gün günlük yaşantısına devam edebilirler.