Penis Eğriliği

Normalde ereksiyon halinde 90 derecelik bir açı yapacak şekilde düz durması gereken penisin sağa, sola, yukarı ya da aşağı doğru eğri durması “Penis Eğriliği” olarak adlandırılmaktadır.

Nedenleri

Penis eğriliği doğuştan (konjenital) olabileceği gibi kazanılmış nedenlere bağlı (Peyronie Hastalığı, travma ya da cerrahi girişim vb) sonradan da ortaya çıkabilmektedir.

Doğuştan Penis Eğriliği: Peniste ereksiyonu sağlayan iki adet süngerimsi dokudan (kavernöz yapılar) birinde doğuştan gelen gelişme geriliği olduğunda peniste ereksiyon sırasında kısa olan tarafa doğru eğrilik meydana gelmektedir. Bu durumun ilaçla tedavisi mümkün değildir, ameliyatla düzeltilmesi gerekmektedir. Uygun olgularda eğriliğin düzeltilmesi için basit plikasyon teknikleri kullanılarak, eğriliğin ters tarafına penis üzerine plikasyon dikişleri konularak eğrilik düzeltilir.

Doğuştan var olan eğriliklerin bir diğer sebebi de hipospadias (peygamber sünneti) veya epispadias olarak adlandırılan idrar deliğinin normal yerinde olmadığı durumlarda görülen eğriliklerdir. İdrar deliğinin normal yerine getirilmesi için yapılan ameliyat sırasında eğrilikte düzeltilmektedir. 

Sonradan Gelişen Penis Eğriliği: İlerleyen yaşlarda gelişen penis şekil bozuklukları ve eğriliklerinin en sık sebebi “Peyronie Hastalığı”dır. Peyronie Hastalığı peniste sertleşmeyi sağlayan süngerimsi dokuların etrafını saran dış kılıfın (tunika) yapısında meydana yapısal değişikliklerle (plak ve skar dokusu gelişimi) karakterize bir bozukluktur. Bu yapısal değişiklikler sonucunda peniste ele gelen sertlik, şekil bozukluğu, ağrı ve zamanla ereksiyon (sertleşme) sorunları oluşmaktadır. Hastalığa bağlı oluşan eğrilik ve ağrılı ereksiyonlar cinsel ilişkiyi zorlaştırmakta hatta imkansız hale getirebilmektedir.

Sıklıkla 40 – 70 yaş arasında izlenen ve bu yaş grubu erkeklerin yaklaşık %6’ı etkileyen bir bozukluk olan Peyronie Hastalığının tedavisi akut ve kronik döneme göre farklılık göstermektedir.

İlaç Tedavileri: Ağızdan verilen (E vitamini, NSAIDs vb) ya da penise enjeksiyon şeklinde uygulanan (Kollajenaz, Verapamil, IFN vb) ilaç tedavileri mevcuttur. Ağızdan kullanılan ilaçların çok fazla etkinliklerinin olmadığı görülmektedir.

ESWT (Düşük Yoğunluklu Şok Dalga Tedavisi): Bu hastalığın tedavisinde kullanılan yeni ve kalıcı bir tedavi yöntemidir. Anestezi gerektirmeyen ağrısız bir işlem olup, ofis şartlarında 20’şer dakikalık 6 seans halinde uygulanmaktadır. Hem şok dalgaları ile plak oluşumunu geriletmekte hem de peniste yeni damar oluşumunu sağalayarak ereksiyonu düzeltmektedirler.

Penis Traksiyon Cihazı: Peniste kısalma ve şekil bozukluğu oluşmaması için özellikle akut fazda kullanımı önerilmektedir.

Cerrahi Tedavi: Bu amaçla uygun olan vakalarda plikasyon teknikleri kullanılarak eğriliğin ters tarafına penis üzerine plikasyon dikişleri konularak eğrilik düzeltilebilir. Daha komplike olan olgularda ise peniste oluşan plak bölgeleri çıkartılarak yerine bacak veya ağız mukozasından alınan yamalar (greft) ya da sentetik greft konularak düzeltme sağlanabilmektedir. Ereksiyonun izlenmediği ya da greft meteryalleri ile şekil bozukluğunu düzeltme imkanı olmayan olgularda ise “Penil Protez” uygulaması gerekmektedir.

NOT : Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.