DAVETLİ KONUŞMACI OLARAK KONGRE, KURS VE SEMPOZYUMLARDA YAPILAN KONUŞMALAR

  1. Türk Üroloji Derneği Toplantısı / 22 Nisan 2009, İstanbul / Üroonkoloji Vaka Tartışması

  2. Türk Üroloji Yeterlilik Kurulları 7. Üroloji Yeterlik Sınavına Hazırlık Kursu / 20 Ekim 2010, Ankara / Ürolojide Girişimsel Tanı Yöntemleri

  3. Pediatrik Ürolithiazis Kursu / 14 – 15 Ocak 2011, Ankara / Pediatrik PNL ve RİRC’de Kullanılan Enstrumanlar ve Radyasyondan Korunma

  4. Türk Üroloji Derneği İç Anadolu Şubesi Eğitim Toplantıları / 14 Mayıs 2011, Ankara / Prematür Ejakülasyon Patofizyolojisi ve Tedavi Yöntemleri

  5. I. Uygulamalı Perkütan Nefrolitotomi Sempozyum ve Kursu / 7 – 9 Eylül 2011, Ankara / Mini-Perc vs Retrograd İntrarenal Cerrahi: Avantaj ve Dezavantajları

  6. TÜD İçanadolu Şubesi ve Pratisyen Hekimlik Derneği Ankara Şubesi Ortak Toplantısı / 17 Eylül 2011, Ankara / Renal Kolik

  7. Türk Üroloji Derneği İç Anadolu Şubesi Eğitim Toplantıları / 22 Ekim 2011, Ankara / Taş Hastalığında Metabolik Değerlendirme

  8. Türk Üroloji Derneği İç Anadolu Şubesi Toplantısı / 25 Kasım 2011, Ankara / Endoüroloji: Olgu Sunumları

  9. Türk Üroloji Derneği İç Anadolu Şubesi Eğitim Toplantıları / 22 Aralık 2011, Ankara / Taş Hastalığında Medikal Tedavi

  10. Uluslararası İstanbul Ürolitiyazis Günleri / 9 – 10 Aralık 2011, İstanbul / Metabolik İnceleme ve Medikal Tedavi

  11. Uluslararası İstanbul Ürolitiyazis Günleri / 9 – 10 Aralık 2011, İstanbul / Komplike Taş Olguları

  12. International Operating with the Experts / 2 Nisan 2011, Ankara / Laparoskopik Radikal Nefrektomi

  13. International Operating with the Experts / 2 Nisan 2011, Ankara / Laparoskopik Retroperitoneal Nefrektomi

  14. 14th International Applied Laparoscopic Urology Course / 7 – 8 Nisan 2011, Ankara / National Course Trainer

  15. Dokuzuncu Ulusal Endoüroloji Kongresi / 5 – 9 Ekim 2011, Ankara / MiniPNL/Mikro PNL

  16. Dokuzuncu Ulusal Endoüroloji Kongresi / 5 – 9 Ekim 2011, Ankara / Retrograd İntrarenal Cerrahi

  17. Genç Akademik Ürolog Nasıl Olmalı? / 3 – 4 Mart 2012, Ankara / Türkiye’de her yönü ile üroonkoloji eğitiminin değerlendirilmesi

  18. Uygulamalı Retrograd İntrarenal Cerrahi Kursu / 8 – 9 Mart 2012, Ankara / Retrograd İntrarenal Cerrahide Kullanılan Enstrümanlar

  19. Uygulamalı Retrograd İntrarenal Cerrahi Kursu / 8 – 9 Mart 2012, Ankara / Retrograd İntrarenal Cerrahide Ameliyathane Hazırlığı

  20. II. Pediatrik Ürolitiyazis Kursu / 30 – 31 Mart 2012, Diyarbakır / PNL’de Kullanılan Enstrümanlar ve Ameliyathane Düzeni

  21. II. Pediatrik Ürolitiyazis Kursu / 30 – 31 Mart 2012, Diyarbakır / Pediatrik RIRS

  22. Türk Üroloji Derneği Batı Karadeniz Şubesi Bilimsel Toplantısı / 26 Mayıs 2012, Samsun / Retrograd İntrarenal Cerrahi

  23. Türk Üroloji Derneği Batı Karadeniz Şubesi Bilimsel Toplantısı / 26 Mayıs 2012, Samsun / Perkütan Nefrolitotomi

  24. II. Retrograde İntrarenal Cerrahi Kursu / 15 – 16 Kasım 2012, İstanbul / Pediatrik Taş Hastalarında RİRC’ nin yeri

  25. Türk Üroloji Derneği İç Anadolu Şubesi Aylık Bilimsel Toplantısı / 23 Kasım 2012, Ankara / Transrektal prostat iğne biyopsi ve rebiyopsi endikasyonları

  26. 1 e 1 Yerinde Canlı Fleksibl Üreterorenoskopik Cerrahi Kursu / 25-26 Mart 2013, İstanbul / Fleksibl Üreterorenoskopi Ameliyat Basamakları

  27. 1 e 1 Yerinde Canlı Fleksibl Üreterorenoskopik Cerrahi Kursu / 25-26 Mart 2013, İstanbul / Fleksibl Üreterorenoskopi Teknik ve İpuçları

  28. Onuncu Ulusal Endoüroloji Kongresi / 11 – 14 Nisan 2013, Antalya / RIRC ile Taş Tedavisi Endikasyonları

  29. Onuncu Ulusal Endoüroloji Kongresi / 11 – 14 Nisan 2013, Antalya / RİRC’de Taş Hastalığı için Üst Limit Var mı? En Çok Kimler Fayda Sağlıyor?

  30. Onuncu Ulusal Endoüroloji Kongresi / 11 – 14 Nisan 2013, Antalya / Taş Hastalığının Medikal Tedavisi ve Profilaksi

  31. Domuz Modelinde Bakırköy Laparoskopi Kursu / 21 – 22 Haziran 2013, İstanbul / Pnömoperitonyumun fizyolojik ve patofizyolojik etkileri

  32. Domuz Modelinde Bakırköy Laparoskopi Kursu / 21 – 22 Haziran 2013, İstanbul / Laparoskopi Eğitimi

  33. Endoüroloji Derneği Çanakkale Bölgesel Eğitim Toplantısı / 14 – 15 Eylül 2013, Çanakkale / Çocuklarda perkütan nefrolitotomi

  34. Endoüroloji Derneği Çanakkale Bölgesel Eğitim Toplantısı / 14 – 15 Eylül 2013, Çanakkale / Çocuklarda retrograd intrarenal cerrahi

  35. Büyük Üroloji Buluşması-I / 31 Ekim – 3 Kasım 2013, Antalya / Taş hastalığında optimal görüntüleme: preop değerlendirme ve takip

  36. 1 e 1 Yerinde Canlı Fleksibl Üreterorenoskopik Cerrahi Kursu / 25 – 26 Mart 2013, İstanbul / 2 cm’den Büyük Taşta Retrograd İntrarenal Cerrahi

  37. Büyük Üroloji Buluşması-I / 31 Ekim – 3 Kasım 2013, Antalya / Ülkemizde akademisyenliğe etki eden faktörler nelerdir?

  38. Endoüroloji Derneği Diyarbakır Bölgesel Eğitim Toplantısı / 21 Aralık 2013, Diyarbakır / Renal kitlelerde malignite kriterleri

  39. Endoüroloji Derneği Diyarbakır Bölgesel Eğitim Toplantısı / 21 Aralık 2013, Diyarbakır / Renal kitlelerde biyopsinin yeri

  40. III. Pediatrik Ürolitiyazis Kursu / 7 – 8 Şubat 2014, İstanbul / Çocuklarda fleksible URS hangi taşlara uygulanabilir?

  41. Domuz Modelinde Bakırköy Laparoskopi Kursu-2 / 7 – 8 Mart 2014, İstanbul / Pnömoperitonyumun fizyolojik ve patofizyolojik etkileri

  42. Domuz Modelinde Bakırköy Laparoskopi Kursu-2 / 7 – 8 Mart 2014, İstanbul / Laparoskopi Eğitimi

  43. Üriner Sistem Taş Hastalığında Güncel Yaklaşımlar Kursu / 11 Temmuz 2014, Ankara / Perkütan Nefrolitotomi

  44. Üriner Sistem Taş Hastalığında Güncel Yaklaşımlar Kursu / 11 Temmuz 2014, Ankara / Retrograd İntrarenal Cerrahi

  45. Domuz Modelinde Bakırköy Laparoskopi Kursu-3 / 6 – 7 Haziran 2014, İstanbul / Pnömoperitonyumun fizyolojik ve patofizyolojik etkileri

  46. Domuz Modelinde Bakırköy Laparoskopi Kursu-3 / 6 – 7 Haziran 2014, İstanbul / Laparoskopi Eğitimi

  47. Transrektal Prostat Biyopsi Kursu / 06 Eylül 2014, Ankara / Transrektal prostat iğne biyopsi ve rebiyopsi endikasyonları

  48. Domuz Modelinde Bakırköy Laparoskopi Kursu-4 / 26 – 27 Eylül 2014, İstanbul / Pnömoperitonyumun fizyolojik ve patofizyolojik etkileri

  49. Domuz Modelinde Bakırköy Laparoskopi Kursu-4 / 26 – 27 Eylül 2014, İstanbul / Laparoskopi Eğitimi

  50. Üriner Sistem Taş Hastalığında Güncel Yaklaşımlar Kursu-II / 1 Ekim 2014, Ankara / Retrograd İntrarenal Cerrahi: Nasıl Yapıyorum?

  51. Üriner Sistem Taş Hastalığında Güncel Yaklaşımlar Kursu-II / 1 Ekim 2014, Ankara / Retrograd İntrarenal Cerrahide Teknik Detaylar ve İpuçları

  52. Yirmiüçüncü Ulusal Üroloji Kongresi / 16 – 19 Ekim 2014, Ankara / Kompleks klinik taş senaryoları

  53. Üçüncü Retrograd İntrarenal Cerrahi Kursu / 26 – 28 Kasım 2014, İstanbul / Pediatrik RİRC’de teknik detaylar ve ipuçları

  54. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ürolojik Laparoskopi Günleri – 1 / 13 Aralık 2014, Ankara / Adım Adım Laparoskopik Nefrektomi

  55. Altıncı Üroonkoloji Kış Kongresi ve Kursu / 29 Ocak – 1 Şubat 2015, Bakü / Prostat Kanseri Kabus Vaka Sunumu (ESRU)

  56. Altıncı Üroonkoloji Kış Kongresi ve Kursu / 29 Ocak – 1 Şubat 2015, Bakü / BPH-Medikal Tedavi

  57. Türk Üroloji Derneği İç Anadolu Şubesi Asistan Eğitim Programı / 21 Şubat 2015, Ankara / Girişimsel Tedaviler

  58. Türk Üroloji Derneği İç Anadolu Şubesi Asistan Eğitim Programı / 21 Şubat 2015, Ankara / Açık ve Laparoskopik Cerrahi

  59. Domuz Modelinde Bakırköy Laparoskopi Kursu-5 / 13 – 14 Mart 2015, İstanbul / Pnömoperitonyumun fizyolojik ve patofizyolojik etkileri

  60. Domuz Modelinde Bakırköy Laparoskopi Kursu-5 / 13 – 14 Mart 2015, İstanbul / Laparoskopi Eğitimi

  61. Onbirinci Ulusal Endoüroloji Kongresi / 23 – 26 Nisan 2015, Antalya / Taş fragmanlarının yönetimi: çıkartalım / spontan düşmeye bırakalım

  62. Stone Institute Hands-on Lab and Didactic / 8 – 9 Mayıs 2015, İstanbul / Ureteroscopy complications and postoperative care

  63. Prostat Kanserine Tanısında Sessiz Devrim: Üç Boyutlu Yarı Robotik MR-TRUS Füzyon Biyopsisi / 5 Mayıs 2015, Ankara / Prostat Kanserine Klinik Yaklaşım

  64. Domuz Modelinde Bakırköy Laparoskopi Kursu-6 / 21 – 22 Mayıs 2015, İstanbul / Pnömoperitonyumun fizyolojik ve patofizyolojik etkileri

  65. Domuz Modelinde Bakırköy Laparoskopi Kursu-6 / 21 – 22 Mayıs 2015, İstanbul / Laparoskopi Eğitimi

  66. TÜAK Retrograd İntrarenal Cerrahi Kursu / 23 Mayıs 2015, Samsun / Retrograd İntrarenal Cerrahi 2 cm üzerindeki taşlarda başarısı ve geleceği

  67. Adıyaman Üroloji Günleri – Ürolityazis ve İnkontinans Toplantısı / 30 Mayıs 2015, Adıyaman / Standart PNL kime, nasıl yapıyorum ?

  68. 26th World Congress on Videourology / 20–22 Ekim 2015 / UPJ Obstruction

  69. 26th World Congress on Videourology / 20–22 Ekim 2015 / Endopyelotomy, Laparoscopic Pyeloplasty

  70. Domuz Modelinde Bakırköy Laparoskopi Kursu-7 / 6 – 7 Kasım 2015, İstanbul / Pnömoperitonyumun fizyolojik ve patofizyolojik etkileri

  71. Domuz Modelinde Bakırköy Laparoskopi Kursu-7 / 6 – 7 Kasım 2015, İstanbul / Laparoskopi Eğitimi

  72. Bakırköy Taş Hastalıkları Toplantısı ve Kursu / 10 Eylül 2015, İstanbul / Anomalili böbrekte RIRS

  73. Bakırköy Taş Sempozyumu / 22 Nisan 2017, İstanbul / Anomalili böbrek taşında RIRS

  74. Birinci Palandöken Endoüroloji Günleri / 27 – 28 Ekim 2017, Erzurum / Perkütan Nefrolitotomi

  75. Birinci Palandöken Endoüroloji Günleri / 27 – 28 Ekim 2017, Erzurum / Retrograd İntrarenal Cerrahi

  76. Avrasya Üroonkoloji Bahar Kongresi Prostat Kanseri ve BPH / 28 Nisan – 1 Mayıs 2016, Bursa / Prostat biyopsisi kursu: Transrektal, Transperineal, Füzyon, MRI guided

  77. Türk Üroloji Akademisi Domuz Modelinde Laparokopi Kursu / 13 – 14 Mayıs 2016, İstanbul / Laparoskopi Eğitimi

  78. Ürolithiasis Güncelleme Sempozyumu / 28 Mayıs 2016, Ankara / PNL komplikasyonları ve komplikasyon yönetimi

  79. Yirmibeşinci Ulusal Üroloji Kongresi / 6-9 Ekim 2016, KKTC / Üriner sistem taş hastalığına yaklaşımda nomogram ve kılavuzlar

  80. Domuz Modelinde Bakırköy Laparoskopi Kursu-9 / 21 – 22 Ekim 2016, İstanbul / Pnömoperitonyumun fizyolojik ve patofizyolojik etkileri

  81. Domuz Modelinde Bakırköy Laparoskopi Kursu-9 / 21 – 22 Ekim 2016, İstanbul / Laparoskopi Eğitimi

  82. Yedinci Üroonkoloji Kongresi / 26 – 29 Ocak 2017, Edirne / Prostat kanserinde radyolojik tanı çağında hangi belirteçler klinik kullanıma hazırdır?

  83. Onikinci Ulusal Endoüroloji Kongresi / 12 – 15 Nisan 2017, Kapadokya / Ürolojide kılavuz teller ve stentler: nerede hangisi kullanılır ?

  84. Domuz Modelinde Bakırköy Laparoskopi Kursu-11 / 3 – 4 Kasım 2017, İstanbul / Pnömoperitonyumun fizyolojik ve patofizyolojik etkileri

  85. Domuz Modelinde Bakırköy Laparoskopi Kursu-11 / 3 – 4 Kasım 2017, İstanbul / Laparoskopi Eğitimi

  86. Beşinci İstanbul Ürolitiyazis Günleri / 1 – 2 Aralık 2017, İstanbul / Prone pozisyon daha iyidir.. Çünkü..

  87. Türk Üroloji Derneği Batı Karadeniz Şubesi Şubat Ayı Toplantısı / 23 Şubat 2018, Samsun / Olgular Eşliğinde Mesane Kanserine Yaklaşım

  88. Türk Üroloji Derneği Batı Karadeniz Şubesi Toplantısı / 27 Mart 2018, Samsun / Laparoskopik Enstrumantasyon ve Ameliyat Teknikleri

  89. Türk Üroloji Derneği Batı Karadeniz Şubesi Toplantısı / 27 Nisan 2018, Samsun / Parisyel Nefrektomi

  90. Türk Üroloji Derneği Batı Karadeniz Şubesi Toplantısı / 27 Nisan 2018, Samsun / Böbrek Tümörlerinde Laparoskopi

  91. 7th International Alliance of Urolithiasis (IAU) meeting / Istanbul November 15-17, 2018 / Fleksible ureteroscopic management of stones in children: is there any difference from the adults?

  92. Yirmiyedinci Ulusal Üroloji Kongresi / 26-29 Ekim 2018, KKTC / Üreteroileal anastomoz darlıklarında tedavi yöntemleri

  93. Türk Üroloji Derneği Bölgesel Retrograd İntrarenal Cerrahi Kursu / 28 Şubat 2019, Samsun / Adım Adım RİRC Basamakları: Nasıl Yapıyorum ?

  94. Türk Üroloji Derneği Karadeniz Şubesi Toplantısı / 15 Mart 2019, Samsun / Prostat Kanseri Olguları

  95. Türk Üroloji Derneği Doğu Karadeniz Şubesi Mart Ayı Toplantısı / 15 Mart 2019, Trabzon / Çocuk Hastalarda Üriner Sistem Taş Hastalığının Cerrahi Tedavisi

  96. Onüçüncü Ulusal Endoüroloji Kongresi / 11-14 Nisan 2019, Antalya / Perkütan Nefrolitotomi Trakt Dilatasyon Teknikleri

  97. Onüçüncü Ulusal Endoüroloji Kongresi / 11-14 Nisan 2019, Antalya / Pediatrik Taş Olguları

  98. Yirmisekizinci Ulusal Üroloji Kongresi / 10 – 13 Ekim 2019, Antalya / Üriner sistem taş hastalığının tedavisinde kabus oturumu

  99. Giresun Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı 10.Yıl Etkinliği / 2 Kasım 2019 / Üroonkolojide Lenfadenektomi

  100. 34th EAU Congress / 20 – 24 March 2020, Amsterdam / Stones: the role of innovation

 

KONGRE, KURS VE SEMPOZYUM KATILIMLARI

  1. Üroonkoloji Derneği 2004 yılı yurt içi eğitim toplantıları, Eskişehir
  2. İnkontinans Kursu. 19 – 20 Mayıs 2004, Bilkent, Ankara
  3. Türk Androloji Derneği Eğitim Toplantısı. 25 Aralık 2004, Ankara
  4. Türk Üroloji Derneği 19 Ulusal Kongresi. 10 – 15 Haziran 2006, Antalya
  5. Onbirinci Uludağ Onkoloji Sempozyumu. 24 – 26 Kasım 2006, Bursa
  6. İkinci Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı. 12 – 14 Ocak 2007, Bilkent, Ankara
  7. Yedinci Ulusal Androloji Kongresi. 6 – 9 Haziran 2007, Ankara
  8. Yedinci Ulusal Endoüroloji Kongresi. 9 – 12 Eylül 2007, Çeşme
  9. TÜYK Sınavı IV. Hazırlık Kursu. 4 – 7 Kasım 2007, Kartepe 
  10. Sekizinci Ankara Üroonkoloji Kursu. 28 Kasım – 2 Aralık 2007, Ankara
  11. Ürolojide Güncel Yaklaşımlar 28 Şubat – 1 Mart 2008, Ankara
  12. 23rd Annual EAU Congress, 26- 29 Mart 2008, Milan, Italy
  13. Androlojide Güncelleme ve Avrasya Androloji Zirvesi, 5 – 7 Haziran 2008, İstanbul
  14. 6th Europen Urology Residents Education Programme (EUREP), 5-10 Eylül 2008, Prag
  15. TÜYK Sınavı V. Hazırlık Kursu. 12 – 16 Ekim 2008, Abant
  16. Yirminci Ulusal Üroloji Kongresi. 1 – 6 Kasım 2008, Ankara
  17. Üçüncü Üroonkoloji Kış Sempozyumu. 4 – 8 Şubat 2009, Girne
  18. Ulusal Bilinçle Güncel Üroloji Bölgesel Toplantısı. 18 – 19 Nisan 2009, Ankara
  19. Her Boyutu İle Üroloji: Eskişehir Bölge Toplantısı 30 Mayıs 2009, Eskişehir
  20. 28th World Congress of Endourology and SWL, 1- 4 Eylül 2010, Chicago, USA.
  21. Dokuzuncu Üroonkoloji Kongresi, 4 – 8 Kasım 2009, Ankara 
  22. Retrograd İntrarenal Cerrahi Kursu, 7 – 8 Ekim 2010, İstanbul
  23. Yirmibirinci Ulusal Üroloji Kongresi. 30 Ekim – 3 Kasım 2010, İstanbul
  24. Pediatrik Ürolithiasis Kursu. 14 – 15 Ocak 2011, Ankara
  25. 14th International Applied Laparoscopic Urology Course 7 – 8 Nisan 2011, Ankara
  26. 6th Eurasian Andrology Summit, 14 – 17 Nisan 2011, Tiran, Arnavutluk
  27. Onco Forum-Üroloji 7 Mayıs 2011, Ankara
  28. I. Uygulamalı Perkütan Nefrolitotomi Sempozyumu ve Kursu, 7 – 9 Eylül 2011, Ankara
  29. Dokuzuncu Ulusal Endoüroloji Kongresi, 5 – 9 Ekim 2011, Ankara
  30. Uluslararası 2 İstanbul Ürolitiyazis Günleri, 9 – 10 Aralık 2011, İstanbul
  31. II. Pediatrik Ürolitiyazis Kursu, 30 – 31 Mart 2012, Diyarbakır
  32. 19th International Applied Laparoscopic Urology Course and Symposium, 12 – 14 Nisan 2012, Ankara
  33. Yirmiikinci Ulusal Üroloji Kongresi, 02 – 06 Mayıs 2012, Girne
  34. II. Retrograd İntrarenal Cerrahi Kursu, 15 – 16 Kasım 2012, İstanbul
  35. Endoüroloji Derneği 10 Yerinde Canlı Fleksibl Üreterorenoskopik Cerrahi Kursu, 25 – 26 Mart 2013, İstanbul
  36. Onuncu Ulusal Endoüroloji Kongresi, 11 – 14 Nisan 2013, Antalya 
  37. Domuz Modelinde Bakırköy Laparoskopi Kursu, 21 – 22 Haziran 2013, İstanbul
  38. Endoüroloji Derneği Çanakkale Bölgesel Eğitim Toplantısı, 14 – 15 Eylül 2013, Çanakkale
  39. Büyük Üroloji Buluşması, 31 Ekim – 3 Kasım 2013, Antalya
  40. Endoüroloji Derneği Diyarbakır Bölgesel Eğitim Toplantısı, 21 Aralık 2013, Diyarbakır 
  41. III. Pediatrik Ürolitiyazis Kursu, 7 – 8 Şubat 2014, İstanbul
  42. Domuz Modelinde Bakırköy Laparoskopi Kursu-2, 7 – 8 Mart 2014, İstanbul 
  43. Domuz Modelinde Bakırköy Laparoskopi Kursu-3, 5 – 6 Haziran 2014, İstanbul 
  44. Üriner Sistem Taş Hastalığında Güncel Yaklaşımlar Kursu, 11 Temmuz 2014, Ankara
  45. Transrektal Prostat Biyopsi Kursu, 06 Eylül 2014, Ankara
  46. Üroinnovasyon ve Ürolityazis Sempozyumu: Ürolojide Yenilikler, 19-20 Eylül 2014, Denizli 
  47. Domuz Modelinde Bakırköy Laparoskopi Kursu-4, 26 – 27 Eylül 2014, İstanbul 
  48. Üriner Sistem Taş Hastalığında Güncel Yaklaşımlar Kursu-II, 1 Ekim 2014, Ankara 
  49. Yirmiüçüncü Ulusal Üroloji Kongresi, 16 – 19 Ekim 2014, Ankara 
  50. İkinci Bakırköy Laparoskopik ve Robotik Cerrahi Günleri, 22 – 23 Kasım 2014, İstanbul 
  51. Üçüncü Retrograd İntrarenal Cerrahi Kursu, 26 – 28 Kasım 2014, İstanbul 
  52. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ürolojik Laparoskopi Günleri – 1, 13 Aralık 2014, Ankara 
  53. Altıncı Üroonkoloji Kış Kongresi ve Kursu, 29 Ocak – 1 Şubat 2015, Bakü, Azerbaycan 
  54. Domuz Modelinde Bakırköy Laparoskopi Kursu-5, 13 – 14 Mart 2015, İstanbul 
  55. Onbirinci Ulusal Endoüroloji Kongresi, 23 – 26 Nisan 2015, Antalya 
  56. Onbirinci Ulusal Androloji Kongresi, 30 Nisan – 3 Mayıs 2015, Fethiye
  57. Stone Institute Hands-on Lab and Didactic, 8 – 9 Mayıs 2015, İstanbul
  58. Türk Üroloji Akademisi Domuz Modelinde Laparokopi Kursu, 15 – 16 Mayıs 2015, İstanbul 
  59. Domuz Modelinde Bakırköy Laparoskopi Kursu-6, 21 – 22 Mayıs 2015, İstanbul 
  60. TÜAK Retrograd İntrarenal Cerrahi Kursu, 23 Mayıs 2015, Samsun
  61. Adıyaman Üroloji Günleri – Ürolityazis ve İnkontinans Toplantısı, 30 Mayıs 2015, Adıyaman
  62. Bakırköy Taş Hastalıkları Toplantısı ve Kursu, 10 Ekim 2015, İstanbul
  63. 26th World Congress on Videourology, 20 – 22 Ekim 2015, İzmir 
  64. 24 Ulusal Üroloji Kongresi, 20-24 Ekim 2015, İzmir
  65. Domuz Modelinde Bakırköy Laparoskopi Kursu-7, 6 – 7 Kasım 2015, İstanbul 
  66. Dördüncü İstanbul Ürolitiyazis Günleri, 4-5 Aralık 2015, İstanbul
  67. Avrasya Üroonkoloji Bahar Kongresi, 28 Nisan – 1 Mayıs, Bursa
  68. Türk Üroloji Akademisi Domuz Modelinde Laparokopi Kursu, 13 – 14 Mayıs 2016, İstanbul 
  69. Ürolithiasis Güncelleme Sempozyumu, 28 Mayıs 2016, Ankara
  70. Yirmibeşinci Ulusal Üroloji Kongresi, 6 – 9 Ekim 2016, KKTC 
  71. Domuz Modelinde Bakırköy Laparoskopi Kursu-9, 21 – 22 Ekim 2016, İstanbul 
  72. Yedinci Üroonkoloji Kongresi, 26 – 29 Ocak 2017, Edirne
  73. Onikinci Ulusal Endoüroloji Kongresi, 13 – 15 Nisan 2017, Kapadokya 
  74. Bakırköy Taş Sempozyumu, 22 Nisan 2017, İstanbul 
  75. Birinci Palandöken Endoüroloji Günleri, 27 – 28 Ekim 2017, Erzurum 
  76. Domuz Modelinde Bakırköy Laparoskopi Kursu-11, 3 – 4 Kasım 2017, İstanbul 
  77. Yirmiyedinci Ulusal Üroloji Kongresi, 26-29 Ekim 2018, KKTC 
  78. 7th International Alliance of Urolithiasis ( IAU) meeting, Istanbul November 15-17, 2018 
  79. Onüçüncü Ulusal Endoüroloji Kongresi, 11-14 Nisan 2019, Antalya 
  80. Yirmisekizinci Ulusal Üroloji Kongresi, 10-13 Ekim 2019, KKTC 
  81. 34th EAU Congress, 20 – 24 March 2020, Amsterdam