Retrograd İntrarenal Cerrahi (RIRC)

Esnek yapıda (fleksibl) ince bir endoskop vasıtasıyla, vücuda herhangi bir kesi ya da delik açmadan, idrar kanalından böbreğe kadar girilip, buradaki taşların lazer yardımıyla kırılması ya da alınması işlemidir. Bu işlem için özel üretilmiş endoskoplar (fleksibl üreterorenoskop) kullanılmaktadır. Yaklaşık 3 mm kalınlığında ve 60-70 cm uzuluğundaki bu aletlerin ucu cerrah tarafından cihazın arkasından kumanda edilebilmektedir. Bu sayede böbreğin herbir odacığına girilebilmekte ve buradaki taşlara ulaşılarak lazer yardımıyla kırılabilmektedir.

Avantajları Nelerdir?

Herhangi bir kesi ya da delme işlemi yapılmadığı için hasta aynı gün taburcu edilebilmekte; ertesi gün ise normal günlük yaşantısına dönebilmektedir. Başarı şansı oldukça yüksek, komplikasyon (istenmeyen yan etki) oranı ise düşük bir ameliyat tekniğidir. Aktif idrar yolu enfeksiyonu olan hastalar dışında tüm hastalara güvenle uygulanabilmektedir.

RİRC İşlemi Kimlere Uygulanabilir?

Genel olarak 2 cm’den küçük taşlarda tercih edilen bir yöntem olsa da şahsi tecrübem ve son yıllarda yayınlanan çalışmalar böbreğin alt odacığı dışında yerleşmiş taşlarda 3 cm’ye kadar bu işlemin başarıyla uygulanabileceği yönündedir.

RİRC Deneyimlerim

Son 15 yıl içerisinde 1000’in üzerinde üreteroskopi ameliyatı gerçekleştirdim ve bu deneyimlerim sonucu bu cerrahi girişimi %99’un üzerinde başarı oranı ile uygulamaktayım. Endoskopik taş ameliyatları konusunda uluslararası dergilerde yayınlanmış 80’in üzerinde bilimsel makalem mevcuttur. Ulusal ve Uluslararası 100’ün üzerinde toplantıda taş ameliyatları konusunda tecrübelerimi davetli konuşmacı olarak aktardım ve aktarmaya devam ediyorum. Özel ilgi alanım olan taş hastalığı konusunda tedavinizi planlamak için iletişim numaralarından randevu talep edebilirsiniz.

NOT : Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.