Perkütan Nefrolitotomi (PNL)

Perkütan Nefrolitotomi (PNL) böbrek taşlarının tedavisinde kullanılan, sırttan küçük bir delik açılarak gerçekleştirilen endoskopik (kapalı) bir ameliyat tekniğidir. Bu yöntem daha çok 2 cm’den daha büyük taşlarda veya diğer tedavi seçeneklerinin (ESWL ve RİRC) başarısız olduğu daha küçük böbrek taşlarında tercih edilir.

Nasıl Yapılır?

Hastanın sırt bölgesinden böbreğin içerisine doğru yaklaşık 1 cm genişliğinde bir tüp konularak tünel oluşturulur. Bu tünel içerisinden gönderilen endoskop ile böbreğin içerisindeki taşlara ulaşılır. Bu taşlar bir bütün halinde veya çeşitli kırıcılarla (pnömotik, ultrasonik ya da lazer) parçalanarak aynı yoldan dışarı çıkarılır. Girişim sonrası gerekirse ameliyatın gerçekleştirildiği delikten böbreğe ince bir plastik tüp (nefrostomi tüpü) yerleştirilir ve ameliyat sonrası hızlı iyileşme için 1-2 gün bekletilir. Küçük taşlarda ve sorunsuz biten ameliyatlarda sıklıkla bu tüpü koyma gereği duyulmaz.

Bu Ameliyatın Çeşitleri Var mı?

PNL ameliyatı son yıllarda geliştirilen daha ince endoskop ve enstrümanların sayesinde daha küçük kesilerden yapılabilir hale gelmiştir. Ameliyat, yerleştirilen tüpün çapına göre isimlendirilmekte olup; standart teknikte 30 Fr (1 cm) çapında bir tüp yerleştirilirken, mini-PNL yönteminde 15-18 Fr çapında tüpler (5-6 mm), ultramini-PNL tekniğinde ise 12-14 Fr çaplı (3-4 mm) tüpler kullanılmaktadır. Kullanılan tüpün çapı azaldıkça ameliyata bağlı kanama gibi bazı istenmeyen durumların görülme ihtimali azalmaktadır. Yine daha küçük çaplı aletlerle yapılan ameliyatlar sonrası iyileşme daha hızlı olmakta, hasta daha az ağrı duymakta ve daha konforlu bir iyileşme süreci yaşamaktadır.

Avantajları Nelerdir?

Bu tekniğin diğer yöntemlere olan en önemli üstünlüğü 2 cm’den büyük taşlar için “başarı (taşsızlık) şansı en yüksek” yöntem olmasıdır. Eskiden büyük böbrek taşlarının tedavisinde sıklıkla uygulanan ve büyük bir kesiden gerçekleştirilen açık taş ameliyatlarına göre kozmetik yönden büyük bir avantaj sağlamakta, daha hızlı ve konforlu bir iyileşme süreci sağlamaktadır.

Riskleri Var mıdır?

Bu ameliyat her ne kadar kapalı endoskopik bir yöntem olarak kabul edilse de; kanama, enfeksiyon ve komşu organ yaralanması gibi bazı riskler taşımaktadır. Bu riskleri en aza indirmenin yolu ise ameliyat öncesi doğru hazırlık yapılması, tam donanımlı bir ekipmana sahip olunması ve cerrahın bu ameliyat konusunda yeterli tecrübeye sahip olmasından geçmektedir.

Riskleri Var mıdır?

Bu ameliyat her ne kadar kapalı endoskopik bir yöntem olarak kabul edilse de; kanama, enfeksiyon ve komşu organ yaralanması gibi bazı riskler taşımaktadır. Bu riskleri en aza indirmenin yolu ise ameliyat öncesi doğru hazırlık yapılması, tam donanımlı bir ekipmana sahip olunması ve cerrahın bu ameliyat konusunda yeterli tecrübeye sahip olmasından geçmektedir.

PNL Deneyimlerim

Son 15 yıl içerisinde 1000’in üzerinde PNL ameliyatı gerçekleştirdim ve bu deneyimlerim sonucu bu cerrahi girişimi %95’İn üzerinde başarı oranı ile uygulamaktayım. Endoskopik taş ameliyatları konusunda uluslararası dergilerde yayınlanmış 80’in üzerinde bilimsel makalem mevcuttur. Ulusal ve Uluslararası 100’ün üzerinde toplantıda taş ameliyatları konusunda tecrübelerimi davetli konuşmacı olarak aktardım ve aktarmaya devam ediyorum. Özel ilgi alanım olan taş hastalığı konusunda tedavinizi planlamak için iletişim numaralarından randevu talep edebilirsiniz.

NOT : Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.