TUR-P

Transüretral Prostat Rezeksiyonu (TUR-P)

İyi huylu prostat büyümesinin (BPH) cerrahi tedavisinde en sık uygulanan ve 80 gr’dan küçük prostatların tedavisinde altın standart teknik olarak kabul edilen endoskopik (kapalı) bir cerrahi yöntemdir.

Bu yöntemde hastaya genel veya spinal anestezi verildikten sonra idrar yolundan rezektoskop denilen özel bir alet ile girilerek prostat dokusu parça parça kesilerek dışarı alınır. Bu amaçla çeşitli enerji kaynakları kullanılır. Kullanılan enerji kaynağı monopolar veya bipolar olabilir. Bipolar sistemde hastanın vücudundan elektrik akımı geçmediği için kalp pili olan hastalarda güvenle uygulanabilir. Günümüzde TUR ameliyatlarında en çok tercih edilen yöntem bipolar TUR sistemidir.

Prostat dokusu şeritler halinde kesilirken bir yandan da cihaz yardımıyla kanamalar durdurulur. İdrar kesesi içerisinde biriken prostat dokuları daha sonra vakum sistemiyle dışarıya çıkartılır. Operasyon sonrası, idrar yoluna bir sonda konularak ortalama 2-3 gün süreyle bekletilir.

Bu işlemde vücutta herhangi bir kesi olmadığı için ameliyat sonrası iyileşme hızlı olmaktadır. Birçok hasta 6 saat içerisinde sıvı ve yemek alımıyla beraber ayağa kalkabilmekte, operasyonun ertesi günü ise tamamen normal hayatına dönebilmektedir.